Archiv štítku: Setkání Lukavců

X. Setkání Lukavců v našem Lukavci

Vážení a milí spoluobčané,

přejeme Vám šťastné vykročení do Nového roku, především hodně zdraví, lásky, štěstí a pohody.

V tomto roce nás kromě tradičních akcí, které pořádají všechny spolky naší obce každým rokem pravidelně, čeká X. Setkání Lukavců, tentokráte v našem Lukavci. Termín je stanovený na sobotu 27. června. Jak jistě víte, akce je to velmi náročná pro nás, pořádající obec, a to nejen po stránce organizační (bude třeba každá volná ruka), ale také finanční.

Proto vás všechny oslovujeme již takto dopředu a prosíme vás o pomoc a přízeň.

Jako obvykle bude akci během celého dne provázet kulturní program – různá vystoupení místních dětí, seniorů, kapel, soutěžní program – turnaj v kopané, nohejbalu, volejbalu, badmintonu, hasičská soutěž a další zajímavé soutěže. Večer bude zakončen taneční zábavou.

Kdokoliv z vás kdo by se na organizaci akce chtěl podílet, je srdečně vítán. Také bychom rádi oslovili možné sponzory a budeme rádi za jakoukoliv finanční částku.

Z Lukavce u Hořic jsme byli osloveni skupinkou, která nacvičila Českou besedu, abychom každý z Lukavců nacvičili tento tanec v počtu 4 párů, a Česká beseda bude zatančena všemi čtyřmi Lukavci.

Zájemci, kteří by chtěli nacvičit a zatančit Českou besedu, ať se přihlásí Ivaně Sokolové, přímo nebo na tel. 605 243 439 nebo na mail – isokolova@post.cz.

S jakýmikoliv nápady nebo nabídkou pomoci můžete oslovit kohokoliv z organizačního výboru nebo můžete přijít každý první čtvrtek v měsíci v 18.00 hod. do společenské místnosti nad poštou, kde nás najdete.

Předem děkujeme za vaše pochopení

Organizační výbor X. Setkání Lukavců

Ivana Sokolová, David Hrabálek, Vlastimil John, Vojta Maleňák, Lucie Fojtíková, Jiří Pavera, Jitka Hoschová, Filip Sokol, Jaromír Sokol, Roman Schenk

Deváté setkání Lukavců

V letošním roce se zástupci čtyř Lukavců v České republice sešli podeváté.Od roku 2003, kdy se pravidelně začali setkávat jako poděkování za pomoc při záplavách v Lukavci u Lovosic v roce 2002, se tato setkání už dvakrát vystřídala ve všech Lukavcích
a začalo se třetí kolo.
luk2018
Tentokráte se setkání uskutečnilo 23. června v Lukavci u Lovosic. Cesta byla daleká, čtyřicet účastníků všech věkových kategorií vyjíždělo ve 4h ráno, aby byli včas na zahájení celé akce. Lukavec u Lovosic je malá samostatná obec, má asi 360 obyvatel
a leží na pravém břehu řeky Labe, na úpatí Českého středohoří.
Přijeli jsme těsně na desátou hodinu, organizátoři nás na místním hřišti přivítali chutnými koláčky a program mohl začít! Nástup všech Lukavců ve „svých lukaveckých“ dresech, zdravice starostů a milé vystoupení dětí z mateřské školky na úvod. A vzápětí se rozjíždí první soutěže. Turnaj v malé kopané, volejbalový turnaj žen, nohejbalový turnaj mužů, turnaje v kuželkách, stolním tenise, hasičský útok mužů i žen a odpolední zábavné soutěže – dojení krávy, lidský fotbálek, překonání překážkové dráhy a především jako vždy na závěr – soutěž o nejsilnější Lukavec –
přetahování lanem.

Video ze setkání

Obsah stránky není k dispozici.
Prosím, klikněte na "Souhlasím".

A během celého dne jsme ochutnávali místní dobroty, výbornou   kávu, grilované uzeniny, povídali si se starými i novými přáteli, soutěžili nebo fandili. Překvapením odpoledne bylo přistání vrtulníku, který z výšky ukázal Lukavec, terezínskou pevnost
a přilehlé okolí vždy třem zástupcům z každé obce. V podvečer přišlo vyhodnocení. Nebylo důležité, kdo byl první nebo
poslední. Radost měli všichni. Z našeho Lukavce musím především vyzdvihnout volejbalové družstvo děvčat. Převálcovalo všechny ostatní vysokým rozdílem a bylo naprosto jednoznačně nejlepší. Ale i ostatní reprezentovali náš Lukavec, jak nejlépe uměli.

Večer rozjela místní kapela. Tančilo se, zpívalo, bavilo. Ale všechno musí jednou skončit, a tak před jedenáctou hodinou jsme se pomalu začali rozjíždět. A protože příští jubilejní desáté setkání bude u nás, všechny Lukavce jsme srdečně pozvali za dva roky k nám a již teď se moc těšíme na další společné setkání.

 Ivana Sokolová, osadní výbor Lukavec

(Zdroj: Fulnecký zpravodaj, srpen 2018)

Lukavečtí pořádají u Lovosic setkání Lukavců, už potřetí

Lukavec – Už podeváté se v sobotu 23. června sejdou zástupci obcí s názvem Lukavec. Letos přišlo pořadí na obec poblíž Lovosic, která setkání pořádá už potřetí.
„Pořádali jsme úvodní sraz v roce 2002 a bylo to víc než symbolické. Ve skupinách přijeli především hasiči, aby nám pomohli odstranit následky srpnové povodně potoka Modla, kterým k nám přitekla v protiproudu voda z Labe a zaplavila větší část obce s 34 domy,“ vzpomínal starosta Lukavce Tomáš Šenfeldr.

Tehdy to bylo hlavně o práci, nyní se obyvatelé scházejí, aby se pobavili a utužili přátelské vztahy. Setkání zhruba 160 hostů z Lukavců od Hořic, Fulneku a Pacova se odehraje ve sportovním areálu od 10 hodin a účastníci tam změří síly v několika odvětvích a současně se pobaví. Tečku za kláními udělá v 17 hodin soutěž v přetahování lanem o nejsilnější Lukavec.

 

Zdroj: https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/lukavecti-poradaji-u-lovosic-setkani-lukavcu-uz-potreti-20180621.html

 

Program setkání, 23. června 2018

Článek: IV. setkání čtyř Lukavců

100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Lukavci u Hořic

Název Lukavec nesou shodou okolností čtyři obce v naší republice: Lukavec u Lovosic, Lukavec u Pacova, Lukavec u Fulneku a Lukavec u Hořic. V sobotu 1. července 2006 se jejich obyvatelé sejdou v Lukavci u Hořic, aby se pobavili, změřili své síly, vyměnili si zkušenosti, ještě více se poznali a také aby nepřerušili pěknou novou tradici, protože se jedná už o čtvrté setkání.

Všechno začalo neblahými povodněmi v srpnu 2002*), kdy Lukavec (u Hořic) pomohl finančně doslova z bláta Lukavci (u Lovosic), který byl zatopený. S pomocí přišly i další stejnojmenné obce. Když voda opadla a pominula nejdramatičtější situace, všechny čtyři Lukavce se dohodly, že v budoucnu budou v přátelských vztazích pokračovat — uskuteční se vzájemné návštěvy fotbalistů, hasičů a dalších, kteří si mají co říci. A tak v roce 2003 spatřilo světlo světa I. setkání čtyř Lukavců v Lukavci u Lovosic. To už bylo v lovosickém Lukavci veseleji — proběhlo fotbalové utkání mezi Lukavci, hasičská soutěž, folklórní vystoupení Lužických Srbů, kteří výrazně pomohli při záplavách, večer taneční zábava. Nejdůležitější byla však osobní setkání lidí — těch, kteří projevili solidaritu, i těch, kteří pomoc potřebovali.

II. setkání proběhlo v Lukavci u Pacova v létě 2004 a III. setkání v roce 2005 v Lukavci u Fulneku. Také při těchto akcích bojovali sportovci v několika disciplínách: požární útok a zásah, malá kopaná, nohejbal, soutěž ve střelbě a tradicí se stala soutěž o putovní pohár „Nejsilnější Lukavec“ (přetahování lanem). Hosté se v Lukavcích seznamovali s významnými památkami, lidovými zvyky i novějšími tradicemi.

Jaké bude IV. setkání 1. 7. 2006 v Lukavci u Hořic? Čím se naše obec pochlubí? Vždyť letos zároveň místní hasiči slaví 100 let existence dobrovolného hasičského sboru! Po slavnostním zahájení s programem čeká hosty turnaj v malé kopané, hasičské i netradiční soutěže, přehlídka historické hasičské techniky a boj „O nejsilnější Lukavec.“ Zajímavá bude určitě výstava k 100. výročí hasičského sboru v Lukavci, vystoupení dětského folklórního souboru Hořeňáček a večerní tancovačka s hudbou Na Ex Band. Pro dobrou náladu bude po celý den vyhrávat dechovka Hořičanka a country kapela Kabanos.

Na zajímavá místa Lukavce i obcí Dobeš a Černín zaveze unavené návštěvníky bryčka s koňským spřežením. Lze získat keramiku nebo trička se znakem Lukavce u Hořic, krajové pečivo — trubičky i modlitbičky. Hlavně lze získat nové přátele a upevnit přátelství z dřívějších setkání. Co si víc přát? Něco přece jen: Pěkné počasí a dobrou náladu!

Marie Nosková

Program:

9.30 Příjezd hostů
10.00 Slavnostní zahájení, zdravice starostů a hostů
Dechovka Hořičanka
10.30 Turnaj v malé kopané
Country kapela „Kabanos“
11. 00— 13.30 Výstava k 100. Výročí okolím hasičského sboru Lukavec u Hořic
Projížďky obcí a okolím hasičského sboru Lukavec u Hořic v jezdeckém zápřahu
11.00—13.30 Oběd v místní restauraci „Lucerna“
Prodej výtvarných upomínek
13.30—14.00 Vystoupení dětského folklórního souboru „Hořeňáček“
14.00—15.30 Soutěže hasičů
15.30—16.30 Netradiční soutěže klání „O nejsilnější Lukavec“
16.00—24.00 taneční zábava — hraje Na Ex Band
17.00 vyhodnocení soutěží a ukončení setkání

(Zdroj: http://www.horicko.cz/index.php?sekce=10&typ=C&clanek=2006)

Článek: Setkání Lukavců

Volební obvod č. 67 – Nový Jičín
senátor Milan Bureš
Po povodních, které zasáhly naši zemi koncem 90. let, se navzájem sblížily stejně postižené obce, nacházející se v různých koutech naší vlasti. Vedle problémů s velkou vodou je spojuje také jejich jméno: Lukavec. Výměna zkušeností a společné problémy vyústily v několik setkání. První setkání občanů Lukavců se konalo v roce 2003 v Lukavci u Lovosic, následovalo v roce 2004 setkání v Lukavci u Pacova a letos se obce sešly 25. června v Lukavci u Fulneku. Na setkání se na Moravě připravovali všichni: již dlouho před termínem setkání se v Lukavci uklízelo, sportovci opravovali lavičky a stoly na hřišti, myslivci opatřili svoji chatu novým nátěrem a ani hasiči nezůstali s úklidem pozadu. Každý si upravil okolí svého domu, místní mládež natřela oplocení zahrádky u pošty. Pořadatelé zatím sestavovali program setkání a vymýšleli různá překvapení. Prvních 64 hostů v čele s paní starostkou Kazdovou přijelo z Lukavce u Hořic. Na hřišti vyhrává Fulnecká kapela a disco pana Černého, k prohlídce a projížďce jsou připraveni autoveteráni pod dohledem pana Bedřicha Johna, všude voní koláčky a uzené klobásy. Z Lukavce u Pacova doráží  starosta Kubec se svými  34 spoluobčany, z Lukavce u Lovosic starosta Hlaváček a dalších 54 hostů. Atraktivnost setkání jistě potvrzuje i to, že z nejmenšího Lukavce u Hořic přijela celá jedna třetina obyvatel. Slavnostního zahájení se zúčastnil vedle jiných i senátor Milan Bureš. V programu vystupují postupně členové tanečního kroužku z Fulneku, děti MŠ Lukavec a místní mládež pod vedením pana Václava Davida. Hraje se fotbalový turnaj, soutěží hasiči, je možno si prohlédnout automobilové veterány, poslechnout minirecitál vítězky celostátního kola ve hře na akordeon Anežky Gebauerové z Lukavce u Fulneku nebo obdivovat požární zásah se stříkačkou z roku 1908. Vyvrcholením dne byla soutěž „O nejsilnější Lukavec“, kde se za mohutného povzbuzování soutěžilo v přetahování lanem. Jak dopadly jednotlivé soutěže, není důležité. Podstatné je, že se dále prohloubily přátelské vztahy mezi „lukavčáky“. Setkání skončilo slibem, že za rok se setkání uskuteční opět, tentokrát v Lukavci u Hořic.

(Zdroj: Časopis Senát 4/2005, http://www.senat.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/new/web/casopis.sqw?CID=605)

Článek: II. setkání Lukavců

V sobotu 26. června vyráží z Lukavce autobus. Cíl cesty — 290 km vzdálený Lukavec u Pacova. Účel cesty — II. setkání Lukavců. Po kratší zastávce “U Devíti křížů” přijíždíme na místo setkání — do sportovního areálu v Lukavci u Pacova. Právě včas — v hodin je setkání slavnostně zahájeno Ing. Kubcem, starostou Lukavce. Setkání se účastní všechny obce Lukavec, a to pořádající Lukavec u Pacova, Lukavec u Lovosic, Lukavec u Hořic a náš Lukavec u Fulneku. Jako hosté se setkání účastní hejtman kraje Vysočina pan František Dohnal a senátor pan Milan Štěch.

Po zdravicích zástupců obcí a hostů je slavnostně vztyčena nová vlajka TJ Start Lukavec.

V kulturním programu vystupuje soubor písní a tanců TRNÁVKA. Po tomto slavnostním zahájení začínají sportovní souboje. Na hřiště nastupují naši fotbalisté a soupeřem je jim družstvo Lukavce u Hořic. Po pěkném výkonu vyhrávají naši 5:0 a postupují do finále. Z druhého zápasu postupují domácí fotbalisté Lukavce u Pacova. V průběhu těchto zápasů je zorganizována exkurze do místního dřevozpracujícího závodu. Je to podnik, který zaměstnává asi 500 pracovníků a jeho hlavní náplní je výroba dřevotřískových desek.

A už je tu doba oběda. V místní školní jídelně je připraven výborný řízeček s bramborem, okurkový salát a zákusek. Během oběda je možno si prohlédnout základní školu. Je to nová škola, která byla postavena nákladem 80 mil. Kč. Je opravdu nádherná a velice moderní. Školu navštěvuje 184 dětí z Lukavce a okolí. O její úrovni svědčí nejlépe slova jednoho školou povinného účastníka našeho zájezdu: “Tak kdybych chodil do takovéto školy, tak se snad začnu i učit”.

Cestou z oběda si prohlížíme obec. Je zde pěkné náměstí s kostelem a starou školou. Uprostřed náměstí stojí funkční kašna s vodotryskem. Dovídáme se, že Lukavec u Pacova má asi 1180 obyvatel. Cestou okolo parku vidíme zámeček, který však není veřejnosti přístupný, a vedle zámečku stojí opravený památník “Hříbek” s expozicí věnovanou českému básníkovi Antonínu Sovovi, který v Lukavci u Pacova působil. Opravený památník byl otevřen den před našim příjezdem 25. 6. 2004. Vcházíme dovnitř a po prohlídce památníku se zapisujeme do staré kroniky návštěvníků. A jsme zase zpět ve sportovním areálu, kde právě vrcholí exhibiční utkání mezi ženami TJ Start Lukavec a starou gardou TJ Veselá. Musíme konstatovat, že i ženy to s míčem dovedou.

Po tomto utkání předvádějí své umění hasičské sbory jednotlivých obcí. Jak muži, tak i ženy. Náš Lukavec vyslal do soutěže pouze muže. Tento tým však svým výkonem nadchl všechny přítomné diváky a po zásluze zvítězil. V soutěži, kde se časy jednotlivých sborů pohybovaly v rozmezí 30 až 40 sekund, předvedli naši hasiči útok, který trval jen 19 vteřin. Po právu tak sklidili velký potlesk diváků.

K finále turnaje v kopané nastupují borci Lukavce u Pacova a Lukavce u Fulneku. Z tohoto utkání po poločase, kdy prohráváme 0:1, nakonec odcházíme poraženi 0:4. Prohráváme sice, ale je třeba říci, že s mužstvem, které hraje oficiální soutěž, a to I. A třídu. Naši hoši se ve složení, v jakém hráli, potkali na hřišti poprvé a někteří hráli velký fotbal vůbec poprvé v životě. Takže i našemu mužstvu patří čest a uznání.

Je potřeba ještě říci, že na místním podiu se střídaly v průběhu celého dne tři místní hudební soubory — dechovka, taneční hudba a pro mladší účastníky atraktivní rocková skupina. Každý z účastníků dostal zdarma od pořadatelů lístky na oběd, občerstvení (párek, pivo a kávu nebo limo).

S blížícím se večerem byly vyhodnoceny sportovní a hasičské soutěže a v 18:30 hodin bylo starostou Lukavce u Pacova
II. setkání Lukavců slavnostně ukončeno. Ještě než vyrážíme domů, směr Lukavec u Fulneku, tiskneme si ruku s novými přáteli a kamarády. Tradice, která začala vlastně na základě neblaze známých povodní v roce 1997 a 2002, se dále krásně rozvíjí. Máváme z autobusu svým známým a všech 49 účastníků zájezdu již přemýšlí o III. setkání Lukavců, které se uskuteční 25. 6. 2005 u nás, v Lukavci u Fulneku.

Závěrem musíme ještě vyřídit pozdrav všem občanům Lukavce od ostatních Lukavjáků, kteří se setkání zúčastnili. Za rok v Lukavci u Fulneku “Na shledanou!”

Občanský aktiv Lukavec děkuje vedení Města Fulneku za proplacení dopravy na II. setkání Lukavců a panu Petru Sokolovi za přepravu hasičské techniky na toto setkání.

(Zdroj: Fulnecký zpravodaj, srpen 2004, autor článku Aleš Ohnheiser občanský aktiv Lukavec )

Článek: I. setkání obcí Lukavec

Je sobota 5. července ráno a zástupci obce Lukavec – Karel Maleňák, Jiří Pavera, Vojmír Satke a Aleš Ohnheiser se vydávají na 430 kilometrů dlouhou cestu do Lukavce u Lovosic. Právě tam se totiž koná první setkání obcí nesoucích název Lukavec. Na místo setkání přijíždíme v 8:30 hodin. Oficiální začátek je naplánován na 10:00 hodin, a tak máme čas si prohlédnout Lukavec u Lovosic pěkně zblízka.

Po loňských záplavách zde již mnoho památek není. Jen při podrobnějším zkoumání je vidět na fasádách domů značky, do jaké výšky se dostala voda. Vesnice je velká asi jako náš Lukavec a má 328 obyvatel. Vesnice má vlastní obecní úřad a starostou je pan Josef Hlaváček. Slavnostní začátek se koná na místním fotbalovém hřišti. Setkání se účastní všechny obce Lukavec – a to Lukavec u Pacova, Lukavec u Hořic, Lukavec u Lovosic a náš Lukavec u Fulneku. Jako hosté jsou zde zástupci obce Podsedlice, Lužičtí Srbové a pan poslanec Kopecký (ČSSD). Po krátké zdravici jednotlivých obcí a hostů začíná program.

Na fotbalovém hřišti se koná turnaj v kopané a na místmím hasičském cvičišti probíhá soutěžní klání hasičů. Těchto soutěží se ale neúčastní Lukavec u Fulneku, z důvodu kolize termínů akcí. V Lukavci totiž zrovna 5. 7. probíhá další ročník populární hasičské soutěže „Lukavecká terénní vlna“ a účast na dvou soutěžích není možná. V přestávkách mezi jednotlivými soutěžemi nám ukazjí své umění tři mladí motocykloví závodníci ve šlapačkových soutěžích. A že toho umí opravdu hodně. A jak na správném setkání bývá zvykem, obě soutěže vyhráli domácí borci z Lukavce u Lovosic. Pro všechny účastníky je připraveno bohaté občerstvení. Všude hraje hudba a po ukončení soutěží vystupuje pěvecký soubor Lužických Srbů se svým programem. Na závěr celého setkání probíhá taneční zábava, které se však neúčastníme, jelikož jsme již na cestě domů. Ještě před odjezdem se však domlouvá další setkání obcí Lukavec.

Zajčínající tradice se všem zúčastněním líbí, a proto je termín dalšího II. setkání stanoven na 26. 6. 2004 a setkáváme se v Lukavci u Pacova. Tam již bude Lukavec u Fulneku v hojnějším zastoupení a zúčastní se všech plánovaných soutěží.

Závěrem musíme ještě vyřídit pozdrav všem občanům Lukavce od ostatních „Lukavjáků“ z Čech. Náš dík patří také panu starostovi Fulneku za zapůjčení služebního auta. První setkání obcí Lukavec je za námi. Líbilo se nám a již teď plánujeme naši účast na příštím, druhém setkání Lukavců v Lukavci u Pacova.

(Zdroj: Fulnecký zpravodaj, č. 8, srpen 2003, autor článku Aleš Ohnheiser)