Archiv pro štítek: Historie

Historie: Spořitelní a záloženský spolek (1912)

Tentokrát jedna velmi krátká zpráva o jednom ze spolků v Lukavci z roku 1912:

Spořitelní a záloženský spolek v Lukavci usnesl se na mimořádné valné hromadě, konané 27. června, jednohlasně na vystoupení ze svazu Silského a přistoupení za člena k Jednotě českých hospodářských společenstev v Opavě.

Zdroj: Noviny Těšínské, 6.7.1912, roč. XVIII., č. 62, str. 4

Historie: Hostinec „Na staré škole“ (1909)

Dalším drobným střípkem ukazujícím život Lukavce před mnoha desítkami let je zmínka o schůzi konané v hostinci „Na staré škole“. Dnes už by ani mnozí nevěděli, kde stará škola byla. Ta u pivovaru je totiž „nová“. V roce 1909 to ale nebylo ani 15 let od zbudování této nové školy a proto si hostinec otevřený v místě staré školy (č.p. 83) nesl jméno po ní.

Hospodářská besídka
Hospodářské přednášky pořádá Ústřední hospodářská společnost ve Slezsku: V Lukavci, v neděli 14. března o 3. hod. odpol. v hostinci „Na staré škole“ přednášeti bude konsulent pro chov dobytka Josef Kouba o pomoci při telení a odchovu telat.

Zmíněná hospodářská společnost pořádala přednášky pravidelně v mnoha slezských obcí – v Lukavci také např. 7. dubna 1907 ve 3 hod. odpoledne. Pan Frgala pojednal o vadách našeho polního a domácího hospodářství.

Zdroj: Noviny Těšínské, 13.3.1909, roč. XV., č. 28, str. 5, Noviny Těšínské, 3.4.1907, roč. XIII., č. 23, str. 4

Historie: Obžaloba z pokusu o vraždu (1908)

Tentokrát přinášíme neradostnou zprávu o jednom lukaveckém rodákovi z 13. června 1908.

Porota v Opavě. Dne 15. t.m. započne v Opavě porotní přelíčení. Obžalováni jsou následující: František Sokal, 30letý nádeník z Lukavce pro pokus vraždy na Aloisii Strohmayerové.

Z poroty  v Opavě.      Ve středu  17.  června  konalo  se  přelíčeni s 30letým dělníkem Fr. Sokolem z Lukavce pro loupež. Dne 31. března kol 8. hod. večer přepadl na cestě z Bravantic do Vel. Albrechtic roznášečku pečiva Aloisii Strohmayerovou z Bílovce a chtěl ji obrat, což se mu však nepodařilo. Byl uznán vinným z pokusu loupeže a odsouzen na 4 roky do těžkého žaláře.

Zdroj: Noviny Těšínské, 13.6.1908, roč. XIV., č. 56, str. 6 a Noviny Těšínské, 27.6.1908, roč. XIV., č. 60, str. 5

1997 – 2017: Lukavec a okolí

Zhruba pět metrů silnice chybí po povodních před místní částí Lukavcem. Doprava do vesnice od Fulneka se řeší netradiční objížďkou přes stodolu. Lukavcem šla voda ve dvou vlnách, když praskly dvě hráze odkalovacích rybníků u velkochovu prasat v Leskovci.

posta
Lukavec – budova býv. obecního úřadu (pošta, knihovna)

Ve městě se rozlil v pondělí odpoledne Husí potok a zaplavil objekty blízko břehu.

Ve Vlkovicích dosahovala voda přes metr nad vozovku, řadu domů vyplavila, včetně kempu v Jerlochovicích, kde poškodila i silnici.

Zaplavené domy, zahrady a sržené mosty jsou ve Stachovicích, kde navíc voda podemlela silnici na Fulnek, která se z poloviny zřítila. Vodní živel znemožnil také telefonní spojení do Fulneku.

V Hladkých Životicích voda vyrcholila v pondělí, kdy bylo na pomoc nasazeno i vojenské obojživelné vozidlo. Zvláště spodní část obce je silně poškozena, když byly zatopeny až do půl metru takřka všechny domy.

V Bílovci byla nejvíce postižená část u Bílovky. Křižovatka státní silnice u Massagu v pondělí zůstala pod vodou, kterou projely jen náklaďáky. Z místních částí povodeň intenzivně dolehla na Starou Ves, kde  hladina dosáhla místy více než metru nad vozovkou a silný proud strhával ploty a další.

(Zdroj: Týdeník okresu Nový Jičín, Region, 15. července 1997, číslo 28, ročník 6, cena 5,90 Kč)

1997 – 2017: Jindy malá říčka utrhla Brožovým část domu

Utržená část domu, vyplavené pole, odnesené uhlí, to jsou jen ty nejvážnější pohromy, které postihly rodinu Brožových ve Fulneku-Lukavci. Jindy klidná říčka posunula svoje řečiště a odnesla s jejich pozemku všechno, co mohla.

Roh domu strhla voda Brožovým z Lukavce. Neušetřila ani garáž. Té chyběla celá zadní stěna.
Roh domu strhla voda Brožovým z Lukavce. Neušetřila ani garáž. Té chyběla celá zadní stěna.

„Proběhly tady dvě vlny, lidé říkají, že to bylo, jak praskly dvě hráze rybníků v Leskovci. Uvalilo nám to roh domu a garáže a odneslo šedesát metráků uhlí, které jsme koupili za osm tisíc třista korun,“ říká dvaasedmdesátiletá paní Brožová.

Na dvorku leží hezky umyté brambory. „No, to jsou naše z horní zahrady, připlavaly sem po vodě. Ale nejsou rané, takže je trochu brzo na sklizeň,“ míní hospodyně.

Podotýká, že je navštívili zástupci fulnecké radnice s tím, že by měli přivézt kameny, které by zamezily dalšímu rozšiřování řečiště pod jejich dům. „Nános, který se udělal v původním korytě, chtějí vybagrovat a nové zasypat kameny,“ dodává.

Voda jí vzala vše, na co dosáhla. „Naši mladí se šli projít kolem řeky. Nemůžou pořád pracovat. Šli se poohlédnout po železném žebři a po dvoukoláku, ktré nám voda odnesla, jestli ho neuvidí někde na břehu,“ vysvětluje.

Lenka Císařová

(Zdroj: Týdeník okresu Nový Jičín, Region, 15. července 1997, číslo 28, ročník 6, cena 5,90 Kč (len))

1997 – 2017: Lukavec se dočkal brány i příkopu

Kuriozity se kvůli vodě dočkala víska Lukavec u Fulneku. Voda strhla kus silnice, a tak se jezdí – věřte nebo ne – přes soukromou stodolu.

Rozvodněný potok nahlodal silnici na samém spodním okraji vsi natolik, že se zřítila. Protože bylo potřeba zajistit spojení do Fulneku, jehož je Lukavec součástí, přišla na řadu varianta netradiční: kdo chce z obce, musí odbočit na dvůr soukromého domu, tam projet otevřenou stodolou a provizorní štěrkovou cestou vyjet do statku. Pak už stačí jen zahnout zpět na silnici – cesta na Fulnek je volná.

Lukavec se tak nechtěně dostal k openění téměř středověkému – cestu od jihu mu „kryje“ příkop a věž s bránou. Zda se na noc zavírá, se nám zjistit nepodařilo.

(Zdroj: Týdeník okresu Nový Jičín, Region, 15. července 1997, číslo 28, ročník 6, cena 5,90 Kč (vlk))