Zobrazení směru trati na mapě

První mapka orientačně znázorňuje směr, kterým se trať stavěla. Jednalo se o úsek Hradec nad Moravicí – Fulnek. Směr trati je zvýrazněn tenkou růžovou čárou.

Barevné kroužky ukazují místa, kde se nachází propustky – v Lukavci známé pod pojmem „tunely“.

kompletTrat

Podrobnější trasa nedokončené železnice je zakreslena růžovou linkou na níže uvedených mapách:

    Hradec nad Moravicí:

1

 2  Skřipov:
Propustek „tunel“ u památníku osvobození:

3

Propustek „tunel“ u čundrácké chaty:

4

(Zdroj map: www.supermapy.centrum.cz)

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku