Dotazníkové šetření

Od poloviny ledna do konce března 2014 uskutečnil Osadní výbor Lukavec dotazníkové šetření mezi lidmi, kteří mají o život v Lukavci zájem. I když má Lukavec zhruba 385 obyvatel (k roku 2010) a do domovních schránek bylo rozneseno 120 kusů tištěných dotazníků, vyplnilo jej 71 lidí (37 žen a 34 mužů) z  toho 92 % uvedlo, že žije v Lukavci.

Na níže uvedených odkazech najedete:

Vyhodnocení Lukavského dotazníku (souhrnná zpráva)

Výsledky dotazníkového šetření v grafech

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku