Historie: Volba starosty (1903)

V novinách – Opavském týdenníku z 24. prosince 1903 tato zpráva zabírá pouze 6 řádků v jednom sloupci, přesto vypovídá o Lukavci velmi mnoho.

„Volba starosty v Lukavci byla c. k. okresním hejtmanstvím v Bílovci potvrzena a boj volební tím ukončen. Řada občanů, kteří za šestiletého boje o Lukavec prodělali dobrou školu, jest nám zárukou, že obec lukavská nabude pokoje a lepšího rozkvětu v budoucnosti.“

Z této zprávy je zřejmé, že se o Lukavec bojovalo. Ne sice vojensky, ale že byl po dlouhá léta v boji národnostním. Už jsme uvedli zprávu z roku 1896, podle které se velká část obce postavila proti starostovi, přesto boj o nové české vedení obce jak uvedeno trval až do Vánoc roku 1903, kdy byla potvrzena volba nového starosty – Josefa Patera.

Zdroj: Opavský týdenník, 24.12.1903, roč. XXXIV, č. 100 (2761), str. 4