Historie: Schůze poslanců v Lukavci (1896)

Zpráva o předvolebním setkání v Lukavci ve znamení podpory češství z 30. května 1896.

Dne  17.  května   konala   se   velmi   četně   navštívená   schůze v Lukavci v okresu bíloveckém, obci to na rozhraní německém, kdysi velmi ohrožené. Schůze, na niž řečnil poslanec dr. Gruda, byla velmi zdařilá. Poslancům českoslovanským vysloven dík za statečné hájení zájmů lidu našeho a v přijaté resoluci vyslovena žádosť, aby poslanci i budoucně s plným důrazem naléhali na provedeni rovnoprávnosti jazykové, na povznesení školství českoslovanského a zřízení potřebných cest a železnic v kraji českoslovanském.

Dr. Antonín Gruda (1844-1903) byl římskokatolický kněz (kooperátor), právník, slezský buditel a zemský poslanec (zvolen 1890 a 1897). Byl také po tři roky starostou Matice opavské.

Zdroj: Noviny Těšínské, 30.5.1896, roč. II., č. 25, str. 4