Historie: Mezinárodní solidarita

V letošním roce jsme měli na očích scény ze zpráv po zemětřesení v Nepálu, které vyvolaly vlnu solidarity a mnoho lidí přispívá do sbírek na pomoc lidem postiženým zemětřesením – např. SOS Nepál.

Jak tomu ale bylo kdysi? Přispívalo se na postižené pohromami v zahraničí?

V novinách Intelligenzblatt für Mähren z pondělí 19. září 1842 máme dochovanou zprávu o daru Správního úřadu lukavsko-pustějovského do sbírky Moravsko-slezského zemského prezidia pro obyvatele Hamburku postižené požárem.

Dne 5. května 1842 vzplál v Hamburku požár, který se nedařilo několik dní zastavit. Tomuto požáru padla za oběť více než čtvrtina tehdejšího města – 51 lidí přišlo o život, o bydlení přišlo asi 20.000 lidí, odhaduje se, že shořelo 1700 domů a přes sto špýcharů.

Přestože šlo o místo velmi vzdálené a v zahraničí, sbírka našla odezvu a mnoho přispěvovatelů/dárců. V uvedené zprávě se uvádí, že Správní úřad lukavsko-pustějovský přispěl částkou 40 zlatých a 6 krejcarů, čímž se stal po Jánském Vrchu druhým největším dárcem v rámci Opavského kraje (v něm se celkově vybralo 462 zl. 54 kr.)

Zdroj: Intelligenzblatt für Mähren, N. 258, ročník 1842, str. 2067