Historie: Klášterní listina z roku 1521

Drobounkou zmínku o Lukavci jsme nalezli k roku 1521.

V této době byl Lukavec jen několik let v majetku Augustiniánského kláštera, který jej na přelomu let 1512 a 1513 odkoupil od bratří Nedvídků z Jakubčovic. Mnoho zpráv z této doby nemáme. Kromě listin o koupi pak víme o potvrzení probošta Cyrila o příslušnosti Lukavce k Opavskému knížetství z roku 1515. Další zprávy pak až z druhé poloviny 16. století (1556 a později).

Novinkou tedy je, že v Lukavci byla roku 1521 sepsána listina, ve které Cyril probošt kláštera prodává Petrovi Tlustému a jeho bratrovi Matesovi kousek louky u Děrného. Listina byla sepsána česky s připojeným německým překladem. Datována k úterý na svátek sv. Řehoře (12. březen).

Listinu zmiňuje už St. Oppl ve své knize o Fulneku (Z kroniky staroslavného města Fulneku), uvádí, že šlo o kus louky nad hájkem Děrněnským, dokonce z ní i cituje: „počnouce od té vody kteráž jde z Nadějova až pod samý vrch, nahoru dva záhony zdélí a tak i v těch mezích a ohradách jakž v šíř i na délku vyměřené a vysázené jsou.“  St. Oppl ale neuvedl detaily o listině – přesnou dataci ani místo sepsání.

O listině tak máme dva věrohodné doklady – jeden německý a jeden český. Jestli listina jako taková nebo její opis existuje dodnes se nám ale zjistit nepodařilo (v rejstříku ZAO vedena není). Je tedy i možné, že se do dnešních dnů nedochovala.

Zdroj: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in den Sudetenländern, Svazky 18–19, 1880, str. 10