Historie: Jízda kolem osení v roce 1826

Dva dny po příjezdu z dlouhodobého pobytu v Dánsku jsme se rozhodli u příležitosti Velikonoc najít ve starých listinách a dokumentech zprávy o Jízdě kolem osení (Saatreiten). Vydali jsme se hledat v Jaschkeho fulnecké kronice Quodlibet uložené v Moravském zemském archivu v Brně.*

V diáriu (denních záznamech) roku 1826 jsme našli vytouženou zprávu. Ke dni 27. březnu (velikonoční pondělí) jsme našli informaci o průběhu jízdy kolem osení ve Fulneku. Kronikář uvádí, že se toho dne konala jízda kolem osení, protože bylo o něco lepší počasí než v neděli (velké deště). Mladí čeledíni z Jerlochovic tak vyjeli podle prastarého (uralten) zvyku, objeli pole s osením, vjeli do města (Fulneku), kde třikrát obkroužili náměstí. Poté vyjeli horní branou a zamířili k jerlochovickému kostelu. Tam na ně čekali tzv. Pferdbuben (kluci od koní?), kteří od nich převzali koně. Po mši pak začalo procesí. Vpředu jeli dva hlavní zpěváci (Hauptsenger), za nimi dva praporečníci (Fahnenträger), následováni jedním držícím kříž, a pak dalším nesoucím Ostermanna (snad jako naše Mařena/Morana). Za nimi pak následovali ostatní. Tito všichni jeli na pěkných ozdobených koních a sledovala je spousta diváků.

Citujme pak další odstavec: „Tento zvyk je prastarý ve všech vesnicích fulneckého panství.“

Nakonec se po této slavnosti chlapci sešli s děvčaty a tančilo se a pilo.

____________________________________________________

Jde o rychlý zběžný překlad zprávy. Budeme potřebovat více času na její detailní zpracování. Cílem je, ale ukázat, že jde o zvyk opravdu velice starý, už před 190 lety považovaný za prastarý.

VESELÉ VELIKONOCE 2015!

____________________________________________________

* MZA, G13, 47, sv. f, str. 315-316
Zdroj náhledového obrázku (ukázka záznamu): MZA, G13, 47, sv. f, str. 315-316