Historie: Ještě něco z manévrů (1891)

Dalším střípkem ze života v Lukavci se tentokrát dostáváme díky zprávě o manévrech odehrávajících se v bezprostředním okolí Lukavce.

Z Kravařska 25. srpna. (Ještě něco z manévrů.)

Těchto dnů umlkla již střelba z děl, vojenské stejnokroje zmizely a po krajině nastal opět obvyklý klid. Ve čtvrtek minulého týdne cvičeno  zde  naposledy  na  polích  mezi  Lukavcem  a  Děrným. V pátek odrazil z Bílovce záložníky rozmnožený pěšípluk čís. 1. a ostatní oddíly asi 15 set mužů přes Bravinné a Lukavec, kdež učiněna půlhodinová zastávka, co zatím přední hlídky narazily na poboční hlídky nepřátelské strany Fulnecké, kteráž se napotom u Valteřovic a Březové rozmnožila. Z Lukavce nastoupen pochod ke Gručovicím, kdež byla na ten den hlavní srážka projektována. Jelikož ale v těchto dědinách ještě mnoho obilí na poli bylo a škoda rozpočtena za 2 hodiny na 4 až 5 set zl., upuštěno i od cvičeni a nastoupen další pochod k Odrám. V sobotu na to cvičeno ještě mezi Odrami a Vitkovem, kdež prý naděláno v poli mnoho škod. Z Fulneka odrazilo vojsko včera v pondělí a nastoupilo cestu k Hranicím,  kdež  bude  v  cvičení ještě několik dní pokračováno.

Zdroj: Opavský týdenník, 29.8.1891, Příloha k Opavskému týdenníku č. 67 (1498), roč. 22, str. 1