Historie: Jedna z variant původu názvu „Lukavec“

Historici předpokládají, že Lukavec náleží ke staršímu osídlení oblasti Fulnecka z doby před vrcholnou kolonizací. Svědčí o tom jeho jméno i od počátku trvale české osídlení. Lukavec přiřazují k původnímu osídlení podobně jako například Bílov, Pohoř, Kletné, Jílovec nebo třeba i Děrné. Při určování významu místního jména se např. jazykovědec Vincenc Prasek přikláněl ke slovu „křivolaký“. Tomuto významu by odpovídal ukrajinský říční název Lukavycja „klikatý tok“. Mezi dalšími formulacemi významu můžeme jmenovat „křivý“, „luční“, „litý, lstivý“, „dravý, divoký“ anebo dokonce „lstivý, čert“. Prasek také prezentoval možnost, že by název mohl vzniknout podle lokátora křestním jménem Luka. Sám ale uvádí, že takové jméno na Opavsku v dobových dokladech nenalézáme.

Vincenc Prasek ale už navazoval na předchozí práci svého opavského kolegy.

Jeho současník středoškolský pedagog a národní buditel Antonín Vašek ve své práci „Výklad slovanských místních jmen v Opavsku“ z roku 1872 uvádí:

„Lukavec pochází bezpochyby od osob. jm. Luka (Pal.) neb Lukava, což jest tolik co Lukáš. 1432.“

Ve svém výkladu se odkazuje na seznam českých jmen sestavený Františkem Palackým (Radhošt I. seš. 2 str. 117-128). Údaj „1432“ značí rok, ze kterého podle A. Vaška pochází nejstarší zmínka o Lukavci (dnes už víme o opisu listiny z roku 1312 a dochovaných listinách z roku 1372).

Zdroj: Programm des kais. königl. Ober-Gymnasiums zu Troppau für das Schuljahr 1872, Troppau