Článek: Tradiční jízdu kolem osení jel i biskup

FULNEK LUKAVEC (MSK, i-region.eu) Odpoledne Božího hodu Velikonočního patří v Lukavci, místní části Fulneku na Novojičínsku, staletí udržovanému obyčeji, Jízdě kolem osení. Po loňské premiéře se jí účastnil mezi pětadvaceti jezdci na koních také biskup ostravsko-opavské diecéze František Lobkowicz.

Lukavec je jediná obec v České republice, kde tento zvyk zůstal zachován. A pak v několika vesnicích v německém Sasku, kde žijí Slované, Lužičtí Srbové. Dobrou duší celé akce je celé roky Václav David, fulnecký zastupitel a lukavecký kostelník.

„Letos jsem jel už po jednačtyřicáté. Jako Křížový otec jezdíval můj tatínek, já jako svobodný jsem tehdy rajtoval odpoledne, ženatí jeli dopoledne. Tehdy bývalo v obci až sedmdesát koní, nyní se dovážejí i ze Spálova u Oder,“ řekl David.

O starodávném křesťanském zvyku, jehož původ sahá až do středověku je zmínka ve Fulnecké kronice: „Po bitvě na Bílé hoře přepadávaly hordy rozpadlých vojsk města. Také naše město bylo přepadeno, ale za pomoci sedláků na koních, kteří se sjeli na velikonoční jízdu, se podařilo útok odrazit.“

Také tuto neděli před Velikonočním pondělím začala Jízda kolem osení ve jednu hodinu po poledni u kostela kostele sv. Jana Křtitele. Průvod jel přes pole nad vesnicí, pak jezdci objeli horní konec obce a pokračovali přes louky do osady Nové Dvory. Zpívali píseň asi z 15. století Vstal z mrtvých. Po příjezdu do Lukavce z Kněžího pole zpívali píseň Aleluja, zdráv buď náš milý Spasiteli. Muzikanti vždy zahráli jednu sloku písně, pak je svým zpěvem vystřídali jezdci na koních.

Vpředu před muzikanty a jezdci jel Křížový otec – Kreuzvater, který vezl kříž od domu k domu a lidé jej uctívali políbením. Křížový otec od nich dostal peníze „na kostel,“ mnozí z místních měli nachystáno i občerstvení. Tak objeli celou obec. Jízda skončila u pomníku padlých pod kostelem a za vyzvánění zvonů. Muzikanti zahráli tři sloky písně Bože chválíme Tebe, pak jezdci jednotlivě uctili kříž a odjeli. Celá slavnost skončila v kostele svátostným požehnáním a průvodem jezdců a věřících okolo kostela.

Zvěst Zmrtvýchvstalého Krista se takto roznáší do polí a po vesnici již několik staletí. „V Lukavci se jezdilo i v době vlády ateismu a socialismu a i přes nátlak tehdy mocných, abychom od této jízdy upustili, se jezdilo a jezdit se bude dále,“ dodal pan David.

(Zdroj: http://www.i-region.eu/cz/kultura/fotoreportaz-tradicni-jizdu-kolem-oseni-jel-i-biskup)