Archiv pro rubriku: Nezařazené

Zápis ze schůzky osadního výboru konané dne 13. 12. 2016

Zápis ze schůzky osadního výboru konané dne 13. 12. 2016

Účastníci: I. Sokolová, V. John, J. Hoschová

  • rámcový plán akcí na rok 2017

podle nových pravidel pro financování kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivit v místních částech města Fulneku je faktickým realizátorem osadní výbor místní části. Byl vytvořen plán akcí na rok 2017, který obsahoval tradičně konané akce i nově plánované. Plán nutno doručit administrátorovi do 15. 12. 2016.

Řeší: Jitka Hoschová

  • stížnost občanů ohledně posypu silnic

občané si stěžují, že je silnice mezi Starou Vsí a křižovatkou z Lukavce na Fulnek sypaná solí i štěrkem, což způsobuje, že je silnice delší dobu mokrá, na cestě je velký nepořádek a auta jsou poškozována dvojnásobně (štěrkem a následně solí). Přes referenta odboru investic a životního prostředí Městského úřadu ve Fulneku zaslat dotaz na Ředitelství silnic a dálnic.

Řeší: Ivana Sokolová

  • výměna zrcadla u bývalé školky a instalace zrcadla na křižovatce na horním konci

zrcadlo u bývalé školky neodpovídá rozměrově požadavkům bezpečnosti silničního provozu, je jej potřeba vyměnit za větší. Zároveň je požadavek toto vyměněné zrcadlo umístit ke zvýšení bezpečnosti na křižovatku na horním konci.

Řeší: Ivana Sokolová

  • oprava dlažby u zastávky

dlažba u autobusové zastávky je propadlá, z hlediska bezpečnosti ji je potřeba opravit.

Řeší: Ivana Sokolová

  • prostorové řešení místností v levé části 1. patra budovy Města, vybavení, odstranění trezoru

Aby bylo možné tyto místnosti využívat i pro jiné účely, než jsou schůzky osadního výboru a volby, bylo by vhodné obě místnosti spojit a tím zvětšit prostor, který by bylo možné využívat pro besedy s občany a pro zájmové kroužky. Vybavení místností je původní, nevyhovující. Bylo by vhodné zakoupení cca 3 stolů a 20 židlí, instalaci kuchyňského koutu, průtokového ohřívače, přímotopu, odstranění starého trezoru.

Řeší: Jitka Hoschová

 

ČERVENEC 2016

V sobotu 16. července 2016 se mělo konat Letní kino v Lukavci, ale pro nepřízeň počasí bylo zrušeno.

letni_kino_zruseno2016
Zdroj: www.lukavecbanda.cz

11. července 2016 kolem 19:30 hod. se Lukavcem prohnalo krupobití. Některé kroupy měly v průměru až 3 cm.

Začátkem července a možná i koncem června 2016 bylo na silnici  vedoucí Lukavcem z Fulneku do Bílovce provedeno vodorovné dopravní značení.

Historie: Jakou si pořídíme jubilejní památku? (1888)

Další drobné detaily o životě Lukavce se dozvídáme ze zajímavého článku v Opavském týdenníku z listopadu 1888. Jubileem, kvůli kterému vznikl, bylo bezesporu výročí 40 let od nástupu Františka Josefa I. na císařský trůn, ke kterému došlo 2. prosince revolučního roku 1848 v Arcibiskupském paláci v Olomouci.

Z Lukavce 5. listopadu.  (Jakou  si  pořídíme  jubilejní památku?) O věci této uvažuje se již delší dobu téměř v každé pokročilejší vesnici. Jenom že namnoze pro veliké to rozmýšlení a neshodu o způsobu, nedojde k uskutečnění věci. Někde se pomýšlí na zakládání školek na stromky ovocné neb vysazování stromořadí, avšak kde to již provedeno není, jestli letošní tuhá zima neuleví sotva k tomu dojde. A do jara se mnoho z hlavy vykouří, k tomu tratí pak památky takové mezi lidem na svém významu nejsou-li pořízeny v dobu ku kteréž se vztahují. U nás pomýšlí se mimo vysázení stromořadí lipového před školou na jiný ještě spůsob oslavy jubilea, řídké této události důstojný. V určený pro oslavu den má býti uspořádána zábava, u nás první toho druhu, jejíž výtěžek připadne místním knihovnám, školní a občanské, aby tyto mohly dle jevící se potřeby rozmnoženy býti a takto zaopatřením četby pro lid zvláště hospodářských a politických časopisů položen byl základ k pokroku a vzdělání lidu dle časových požadavků. Určena jest k tomu neděle 18. t. m. a nadíváme se, bude-li nám počasí přáti, četného účastenství i z okolí. Mezi jiným bude odpoledne ve chrámu Páně slavné „Te Deum“ a požehnání a večer zábava v hostinci, ku kteréž se dějí pilné přípravy. Na pořádku bude zpěv, hudba – za přispění osvědčených sil – a četné komické výstupy. Na to bude taneční zábava. Doufáme, že vzpružení, jež působí u nás zvěst o zábavě i oslavě jubilea neutuchne, ale že se konečně probereme k vydatnějšímu životu. A tomu „Na zdar!“

Zdroj: Opavský týdenník, 10.11.1888, Příloha k Opavskému týdenníku č. 88 (1215), roč. 19