Archiv rubriky: Nezařazené

Výsledky dotazníkového průzkumu pro využití budovy č. p. 86 v Lukavci

Děkujeme všem občanům, kteří věnovali čas na odpovídání otázek týkajících se budoucího využití budovy č. p. 86 v Lukavci. Lidé měli možnost dotazník vyplnit elektronicky na webových stránkách Lukavce nebo na vytištěném formuláři, který odevzdávali do uzavřené schránky v místním obchodě se smíšeným zbožím u paní Hegerové. Dotazníkové šetření probíhalo v březnu a dubnu 2020.

Dotazníkové akce se zúčastnilo celkem 73 občanů z toho 42,5 % žen a 57,5 % mužů. Jsme rádi, že se dotazníkového průzkumu nezúčastnili jen trvale bydlící občané (76,7 %), ale i lidé s bydlištěm mimo Lukavec, kterým není život v Lukavci lhostejný. Odpovídali lidé ve věku starší 16 let. Nejvíce hlasovali lidé věkové kategorie 26 – 35 let (30,1 %).

Pro zachování knihovny hlasovalo 65,8 % a pro zachování mandlu hlasovalo pouze 27,4 %. Zájem o přebudování 2 místností pro zřízení dětské skupiny pro děti ve věku 2 – 5 let projevilo zájem 84,5 % dotazovaných.

Lidé měli možnost podělit se se svými vlastními návrhy na využití této budovy. Jmenujme např. klub důchodců, klub pro děti a maminky, skautská klubovna, využití i pro jiné spolky, celková přestavba na mateřskou školku, byty, internetová kavárna, pedikúra, zájmové kroužky pro děti, holič, kosmetika, společenská místnost s kuchyňkou pro veřejnost.

Dále by lidé budovu obohatili o bezbariérový přístup a bankomat.

Přilehlou předzahrádku by lidé chtěli zpestřit herními prvky pro děti a lavičkami (58,9 %). Mezi návrhy se objevilo parkoviště nebo místo pro umístění sezónní výzdoby (např. májka, vánoční strom, velikonoční strom, …)

Výsledky v grafickém vyobrazení

Tradiční pochod k památníku osvobození v Lukavci


Již více než 30 let Tělocvičná jednota Sokol Lukavec pořádá v Den osvobození turistický pochod k tomuto památníku. Ten byl odhalen v r. 1967 v blízkosti propustku nedokončené železniční tratě, ve kterém se v průběhu osvobozovacích bojů skrývala část obyvatelstva Lukavce a kde bylo navázáno první spojení s Rudou armádou.

V letošním roce ze známých důvodů nebyla akce organizována oficiálně. Ale přesto jsme spoluobčany, turisty a sportovce pobídli k absolvování pochodu ve vlastní režii s rodinou a přáteli, k uctění památky padlých a připomenutí si tohoto památného dne. U pomníku se mohli účastníci zapsat do vzpomínkového archu, který zde byl k dispozici během celého víkendu.

Výbor TJ Sokol s dalšími členy prošel trasu v pátek odpoledne a využil tuto příležitost i k vyčištění části lesa od papírů, plastů a dalších odpadků.

TJ Sokol Lukavec

TJ Sokol: Pochod k Pomníku osvobození

Vážení a milí spoluobčané, sportovci, turisté,

TJ Sokol Lukavec z důvodu nouzového stavu nepořádá každoroční pochod k Pomníku osvobození, který se konal vždy v Den osvobození 8. května.

Pokud pro vás ale tato akce byla příležitostí připomenout si konec 2. světové války, osvobození Lukavce a celé republiky, můžete si trasu pochodu projít ve své vlastní režii a uctít tento památný den sami se svou rodinou. U pomníku bude možnost podepsat se do vzpomínkového archu, který zde bude umístěn během celého víkendu 8. – 10. května.

Děkujeme za pochopení a dodržení hygienických zásad, tedy dodržování skupinek maximálně 10 osob s výjimkou členů jedné domácnosti a nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Výbor TJ Sokol Lukavec

Výskyt koronaviru v Moravskoslezském kraji

Zdroj: Fulnecký zpravodaj, 7/2020

Stav k 7. květnu 2020

http://www.khsova.cz/

Stav k 17. dubnu 2020

http://www.khsova.cz/

Stav k 1. dubnu 2020

Zdroj: www.khsova.cz

Stav k 26. březnu 2020

Zdroj: http://www.khsova.cz/

Stav k 22. březnu 2020

Zdroj: http://www.khsova.cz/

Stav k 21. březnu 2020

Zdroj: http://www.khsova.cz/
Zdroj: https://www.facebook.com/mestostudenka/

Sportovní odpoledne a letní kino v Lukavci

V sobotu 15. června Tělocvičná jednota Sokol Lukavec pořádala sportovní odpoledne s letním kinem.

Již brzy odpoledne přivítala šermířská skupina Guardians s kněžnou, knížetem a pážaty všechny účastníky rytířským turnajem. Po jeho skončení byly připrave-ny různé hry pro děti – lukostřelba, střelba z kuše, rytířské klání na koni, chytání věnečků na meč apod.

Své štěstí mohli všichni pokoušet v rybolovu a kole štěstí. A v dolní části hřiště túrovali motory v motokárách děti i tatínci, kteří si to užívali stejně nadšeně. Kromě skutečné jízdy vyzkoušeli i sportovní simulátor, na kterém jezdili rallye. Soutěže byly zakončeny během do kopce.

A večerní program uváděl klaun s medvědem. Jak také jinak, když se promítalo Šest medvědů s Cibulkou. Během celého odpoledne a večera bylo zajištěno výborné občerstvení.

Děkujeme všem sponzorům, obětavým organizátorům a všem zúčastněným za skvělou atmosféru.

Text a foto: TJ Sokol Lukavec

Velikonoční neděle v Lukavci

Český červený kříž každoročně o Velikonoční neděli odpoledne pořádá výstavku ručních prací, farmářských výrobků a dílničky pro děti. Děti si zde mohou vyrobit velikonoční obrázek, zápich do květináče a další výrobky z papíru s jarní tematikou. Dospělí mohou obdivovat různé ruční výrobky a udělat si radost menším dárkem, třeba jen pletenou pomlázkou nebo výborným kozím sýrem od farmářů z Velkých Albrechtic, skvělou kávou z Ugandy, drobnou ozdobou apod.

Počasí přálo, celá neděle byla teplá a prosluněná, návštěvníci přišli příjemně naladěni a všichni jsme si to užili.

Text: Ivana Sokolová, ČČK Lukavec

Zdroj: Fulnecký zpravodaj, 06/2019

Pochod k Pomníku osvobození

Tradiční pochod k pomníku osvobození jsme zahájili vzpomínkou a uctěním padlých spoluobčanů u pomníku obětí 1. a 2. světové války za přítomností paní starostky Radky Krištofové. Za slunečného počasí jsme pokračovali kolem hřiště, kapličky sv. Anny k pomníku osvobození na Potoku. Podle svých fyzických možností si každý mohl trasu trošku upravit a přizpůsobit, ale všichni jsme se setkali v cíli, kde na nás již čekalo občerstvení, v podobě skvělých koláčků a věnečků, nápojů a špekáčků. Ocenili jsme nejstaršího a nejmladšího účastníka, poseděli a poklábosili s přáteli a se sousedy. Počasí nám přálo celé odpoledne a taky asi ovlivnilo i opravdu početnou účast – letos se nás sešlo přes 150!

Ivana Sokolová,
TJ Sokol Lukavec

Historie: Anton Kloss (1863)

Tentokrát opět jedna drobná zmínka o Lukavci – drobná zprávička o Antonu Klossovi. Anton Kloss jako pivovarník v Lukavci je uváděn jako nový člen Novojičínského hospodářského spolku (Neutitscheiner landwirtschaftliches Verein). Členství měl získat mezi 9. a 18. květnem 1863, a to pod číslem 265.

Zdroj: Mittheilungen des Neutitscheiner landwirthschaftlichen Vereines, Nr. 6, Nový Jičín, červen 1863

https://books.google.cz/books?id=lfK7Nf0V3AEC&pg=PA10&dq=%22luck%22+Troppauer&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwifnbqc47bXAhXE-6QKHZUbC_44FBDoAQg8MAM#v=onepage&q=%22luck%22&f=false