Archiv rubriky: Dokumenty

Volby 2016: Jak jste hlasovali?

V pátek 7. 10. a v sobotu 8. 10. 2016 proběhly volby do krajského zastupitelstva a 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. 2. kolo voleb do Senátu PČR se konalo 14. a 15. října 2016.

Volby v okrsku č. 11 Lukavec se konaly v obecní budově č. p. 86.

okrsky

Zdroj: www.fulnek.cz

 

Volby do krajského zastupitelstva

Výsledky za celý Moravskoslezský kraj:

vysledky_celekmsk

ucast

Výsledky voleb v Lukavci:

vysledky_lukavec_11_krajske

Lukavecký kandidát do krajského zastupitelstva:

vysledky_krajske

Fulnecká starostka v krajském zastupitelstvu:

kraj_starostka

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2016

senat_vysledky

Zdroj: www.volby.cz

 

Svědectví: „Co sme prožili v roce 1945“

V letošním roce 2015 si připomínáme 70-té výročí od ukončení 2. světové války. Pojďme si připomenout, co naši lukavečtí předkové prožívali, co zratili a uvědomit si, jaké máme my štěstí, že žijeme v téhle době…

sudety1
Okleštěná ČSR (1938-1939), zdroj: http://sudetenland.cz/wp-content/uploads/mapa-Sudet-1939.jpg

Nyní se na malou chvíli octneme v době, kdy byla dojednána Mnichovská dohoda a odstoupení Sudet Německu (29. září 1938) a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava (16. března 1939). Na níže uvedené mapě můžeme detailněji vidět hranici rozdělující Český stát na Sudety (Fulnek, Bílovec, …) a Protektorát Čechy a Morava.

Zdroj: http://sudetenland.cz/mapa-sudet-1939/mapa-sudet-1939/
Detailní záběr blízkého okolí Lukavce na mapě zobrazující Sudety (nahoře) a Protektorát (dole), zdroj: http://sudetenland.cz/mapa-sudet-1939/mapa-sudet-1939/

Obecně přijímaným datem začátku války v Evropě je 1. září 1939, kdy nacistické Německo napadlo Polsko. Konec války v Evropě nastal 8. května 1945 kapitulací Německa. (Zdroj: wikipedia.org)

Rodině Johnových se podařilo uchovat 70 let starou zprávu, která popisuje svědectví o zažitých hrůzách při osvobozování Lukavce na jaře roku 1945. Prostřednictvím vlastnoručně sepsaných hrůzných zážitků tehdy 67 leté babičky Terezie Johnové a laskavosti rodiny Johnů si můžeme přiblížit, co a jak se za 2.  světové války a v době osvobozování Lukavce stalo a co tehdy Lukavjáci prožívali.

Dopis paní Terezie začíná slovy: „Válka začala v roku 1938 a skončila 1945 1. května. Co sme zaživali ti němci nás sužovali. Češi byli odváženi do koncentračních táborů, kde byli mučeni hladem, bitím a udušeni v plynových komorách, jiní byli posílání daleko do světa na nucené práce, stejně jako synové paní Terezie. Ti strávili téměř dva roky v Norsku a Hamburku. Domů se vrátili postižení, nemocní téměř na pokraji smrti.
„V roku 1945 to už bylo hrozné: ty letadla cely deň a v noci letaly a bombardovali Opavu a okolí, v Ostravě a okolí Ostravy. Osvětlovaly večer celý kraj to bylo hrozné.“

Podle vzpomínek opavských pamětníků létaly za bojů o Opavu sovětské dvouplošníky Polikarpov Po-2 hlavně v noci a „přiživovaly“ požáry v již hořícím městě občasným shozením zápalných bomb.  (*)
Podle ruské mapy (viz níže) je s datem 22. dubna 1945 uvedeno tažení tzv. 4. ukrajinského frontu (2. formace), přesněji šlo o 31. tankový sbor 60. armády 4. ukrajinského frontu, který Lukavec osvobodil.

mapa_popisky
Ruská mapa směru 4. ukrajinského frontu v období 10. 3. – 5. 5. 1945, který osvobozoval Moravu a Slezsko, zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Ostravská_operace.jpg a vlastní popisky
Paní Terezie dále pokračuje ve vyprávění:
„17. ledna 1945 přišlo první německé vojsko do všech vesnic i s koňmi, u nás bylo 8 koni. 29. dubna 1945 už hrozně stříleli na blízku tak sme utekli v neděli na večer do Černina do sklepa. Tam sme byli do rána.“  (tehdy dům pana Bruna Czernina č. p. 31) „Ráno bombardovali na našich Jazerach (území na levém břehu Gručovky, kde stojí domy č. p. 46 až 117). Kde byly 4 ohromné díry. Bylo 10 hodin, vzali jsme vuz a 3 kravy a utekli do Tunela v lese (s celou rodinou a s dětmi). Jalovici nám němci sebrali.“ Zbytek dobytku zůstal doma. „Šaty, prádlo to sme měli zakopane v humeni. Tam byl život v tom lese. 3 dni a 3 noci na holých kamenoch sedět, ani co jest (jíst), krávy dojili, mléko pili.“
„Ruské vojsko bylo u Janíka na Požaze (na Požaze byla hospoda a kuželna pana Janíka nyní Skřípov č. p. 232) jak jsme přišli do lesa tak hned chlapi šli k těm Rusům, aby na nás a dědinu nestřileli. To je česká obec, ale byla za německu zapsaná. Rusi přišli k nám jak much se jich přihnalo, už nás zabrali.
uryvek_1
Úryvek z dopisu, zdroj: rodina Johnova

V pondělí vystřelili rakety na znamení, aby nebombardovali a ve středu dopoledne nebylo co kravám dať žrat. 6 chlapů šlo do dědiny pro seno a němci jich chytli na potoku.“ Jednomu z nich se podařilo utéct zpátky a informovat Lukavjáky schované v lese: „Je zase zle, zas nás němci zaberů.“ Pár mužů šlo za ruskými vojáky, požádat je, aby přišli na pomoc. „Tak se jich přihrnulo ze všemi na boji i s koňmi, tak je mi zima, jak to píši, ta hrůza. Bylo nás tam na 100 lidí i malinké s kočarkami,… psi, krávy bučely, zima bylo, pršelo, u stromů krávy byly uvazané, vedle do stroma střelili naše kráva se hned vyvrátila.“

Ve středu začal velký boj „to se zdálo už je konec světa. Rusi řekli, že musíme z tunela ven to byla panika. Jedni utíkali na Požahy s vozami, tam byl Sudný den, my sme nešli nech se děje Boží vůle. Na jedné straně byli němci a na Kopajínkach (oblast lesa mezi cestou ke kapli sv. Anny a úbočím dolů ke Gručovickému potoku, tzn. úbočí na levé straně potoka od konce dědiny po Tunel) byli Rusi.
uryvek_2
Úryvek z dopisu, zdroj: rodina Johnova

Na večer řekli Rusi možeš jet domu, ale každý musel dát krávu, kdo měl. Přišli sme domu, tu bylo už plno Rusů, museli zas do sklepa do Černina. Doma okna vystřílené, nábytek rozbitý, my sme měli lůžka, šatníky rozbité. Vařili jsme Rusům, nic nám nedělali, jenom tam, kde byli germani.

Všechny ploty a střechy rozbité na susedove zahradě (dnes zahrada č. p. 117) měli 3 děla, na Jazerách vedle Mikša Emila (dnes č. p. 46) tež děla tanku. Vše možne to se neda vše vypsat. Na poli samé díry, lesy postřilené, plno min, přišli lidé o život. Už jsem zaživala 2 války. Já sem rozena 14. ledna 1879 a dnes je 17. ledna 1946. To máte na památku, je to škaredě napsané…“
Svůj dopis pro další generace končí paní Terezie slovy:
podpis

(*)
Diskuse o sovět. letadlech (příspěvek o bombardování Opavy)

Související odkazy a zdroje:

Výškovice u Bílovce 1945
(popis událostí nedaleké vesnice)
Průběh mobilizace z 24. září 1938
(zprávy ministerstva vnitra – zmínka o Fulneku)
Byl jsem na nucených pracích v Reichu
(vyprávění Aloise Bačáka)
Různé podoby nucené práce
(soubor informací Kanceláře pro oběti nacismu)
Krvavá bitva nad Moravou
(letecká bitva, která se odehrála 17. 12. 1944 v prostoru mezi Olomoucí a Přerovem)

Pozemková kniha – Gruntovní kniha pro Lukavec 1707 – 1796

Tato gruntovní kniha byla založena, jak se dozvídáme z krásně vyvedené úvodní strany dne 25. ledna 1707. Úvodní text v překladu zní: „Gruntovní kniha obce Lukavec se souhlasem a svolením velebného a veleváženého pána pana Augustina Andrease Schmidta, řeholního kanovníka Lateránského řádu sv. Augustina, infulovaného probošta a preláta slavného kláštera Nejsvětější Trojice ve Fulneku mnou Eustachiem Ernestem Wagnerem, z výše uvedené slavné kanonie, představeným hejtmanem za fojta Jana Wolného, purkmistra Pettera Brosche a dalšími podle práva, založena byla 25. ledna 1707.“

Burgermeister
1707 Petter Brož (691)
1707 Petter Brosch, 1709 (309), 1710 (213)
1711 Georg Krtzmarž (655)
1713 Júra Kižmaž (365, 395, 610)
1713 Georg Kiržmařz (285, 469), 1714 (131, 233)
1715 Georg Krtzmařz (116), 1717 (459)
1718 Georg Kiřzmařz (489)
1719 Jura Kižmařz (264)
1720 Georg Krtzmarz (287, 625), Jura Kicžmarz (408)
1721 Jann Parack (97, 559), 1722 (633)
1723 Georg Parack (63)
1724 Jann Parakh (420)
1725 Jan Parack (379)
1726 Jan Parack (167)
1726 Jann Parack (323), 1727 (410, 665)
1729 Mathes Brosch (388), 1730 (433)
1730 Philipp Dulansky (480, 496, 627), 1733 (337), 1736 (315), 1739 (238)
1740 Philipp Dulansky (139, 474, 499, 643)
1742 Martin Dulansky (102), 1744 (481), 1745 (122), 1746 (184, 463), 1747 (221, 325)
1749 Philip Dulansky (84, 492), 1750 (173), 1753 (592, 614, 629, 635)
1753 Thomas Brosch (224, 435), 1755 (478), 1756 (413), 1761 (176), 1763 (70, 269), 1765 (208)
1767 Thomas Bross (147)
1770 AmtsKanzley (273), 1774 (332)

Fojt
1707 Jan Wolny (576)
1709 Jan(n) Wolny (309), 1710 (213), 1713 (285), 1714 (131, 233), 1715, 1717
1718 Jann Wolni (116), 1719 (264), 1720 (287), 1721 (97, 246), 1724 (420)
1726 Jann Wolni (167)
1727 Georg Wolny (410), 1729 (388), Jura 1730 (433), 1733 (337), 1736 (315), 1739 (238) Júra Wolny (357), 1740 (139)
1742 Georg Wolny (102), 1744 (349), 1745 (476), 1746 (184), 1747 (221)
1749 Georg Wolny (84), 1750 (173), 1753 (224), 1755 (478), 1756 (413)
1763 bez fojta (329, 351, 381, 390, 484)
1764 Georg Wolny (538)
1767 bez fojta (403, 449)
1767 Joseph Wolny (147)
1776

Zajímavosti:
1711 Mathes Frantz Breyer
1714 zmiňuje se BWB bez jména (285); Carolo Weldamon (701)
1717 Czerzenetz (459)
1736 uvádí se Schulmeister, Binder (bednář), Leinwandmachen (lněná plátno…) (400)
1740 Nadiegow (473), Joseph Seydler Lucker Schaffer (474)
1741 Anton Frantz Breyer (422)
1742 se uvádí v Lukavci kovář (103) a Joseph Dubowsky jako Brandtweinbrenner
1743 zmiňuje se „auf Kopaninka“, hrušeň „zibulka“ a „na Matzkowem“
1746 syn Paula Dulanského Simon uváděn jako kyrysník (Curahsir Reiter) (462), Anton Frantz Breyer, Joseph Dubowsky BWB
1747 Jacob Kaluzia kovář (222), Anton Frantz Breyer, Jager Ignatz Slesackh
1755 Anton Frantz Breyer (479), Mathes Brussman Binder (479, a 1776 504, a 1753 592)
1760 se 17.10. uvádí česky „pod svatú Annú“ (106)
1761 Jacob Banheüer Brandtwinnbrenner, Karl Rotter Bräuermeister (178)
1762 válečná léta (299)
1763 Stifts Amtmann Johann Ulrich, Philip Kiržmarz in Türn und gewesten Schaffer in Luck, Jacob Banheüer BWB (270),
1763 johann Gabriel Ulrich (329)
1763? český text o chlívu (527)
1765 Amtmann Ulrich (208)
1767 Jacob Kaluza Schmied, Jacob Banheüergnosten Brenner in Luck (147) i 1770 (190)
1770 „nad Panskim Rybnickem“, „pod Mlynsku“,“hanuska“, „odpozahy“, „grossen Wald“ (272)
1772 Karl Rother Brauermeister (371), Anton Banhauer BWB (372), Anton Banheuer BWB (552)
1774 Jacub Banhauer jako Brandtweinbrenner (110)/1770 Anton Banheüer BWB (274)!!!
1776 Jacob Kaluzia Schmied (257), Frantz Kristin Windmüller (258), Karl Rotter Bräuermeister, Fabian Sokoll Schaffer, Anton Banheüer Brandtweinbrenner (258)
Několikrát se uvádí dluhy vůči zednickému mistru z Děrného (tedy asi v Lukavci nebyl) (157)

Záznamy:

4 Gebauer Jakob 1725
5 Gebauer Andres kupuje grunt (od kláštera) 1753
6
7
8 Úvodní strana
9

Sedlácký grunt (č.p. 7)
10 Jan Kaukol 1709, Jan Srubek 1710
13 Jackob Gebauer 1718
18 Andres Gebauer 1755
23

Sedlácký grunt (č.p. 10)
24 Mathes Dulansky 1709, Martin Dulansky 1721
28 Mathes Dulansky 1746
37

Sedlácký grunt (č.p. 11)
38 Matuss Krčzmařz 1709
39 Wallentin Krčzmařz 1734
44 Joseph Kržmařz 1768
47

Sedlácký grunt (č.p. 12)
48 Greger Dulansky 1709
49 Philip Dulansky 1721
52 Simon Dulansky 1767
56

Sedlácký grunt (č.p. 13)
57 Jan Brussman 1709, Wentzel Brussman 1710
62 Frantz Seydler 1723
69 Anton Seydler 1763
71 Andreas Frana 1792 č.p. 13
74

Půlsedlácký grunt (č.p. 14)
77 Jakob Drahoss (Kuba), Georg Drahoss 1710
79 Martin Baar (Bahr) (ze Staré Vsi) 1718
83 Mathes Dulansky 1749
92

Sedlácký grunt (č.p. 17)
93 Jan Kuntz 1709
94 Vitek Kauckol 1715
96 Jan Sokol 1721
102 Lorentz Sokol 1742
108 Andres Sockol 1760
113

Sedlácký grunt (č.p. 57)
114 Mathes Srubek 1709
115 Andres Stefka 1715
120 Anton Stefka 1745
127

Sedlácký grunt (č.p. 58)
129 Luckass Haynik 1709
130 Paul Heynik 1714
133 Bortel (Bartoss) Stefka 1717
138 Wentzel Heynik 1740
146 Martin Heynick 1767
159

Sedlácký grunt (č.p. 59)
160 Paul Drahoss 1709
161 Jann Budich (Pudich) 1715
166 Georg (Jura) Krtzmarz 1726
171 Jann Pudich 1750
175 Frantz Brosch 1761
179

Sedlácký grunt (č.p. 61)
180 Jan Parack 1709
181 Mathes Parack 1746
189 Jann Schindler 1770 č.p. 61
194 (od 1784 jako Johann)
196

Fojtství (č.p. 62)
197 Jann Wollni fojt (Richter) 1709
200 Georg Wolni fojt 1727
207 Joseph Wollny fojt 1765
211

Sedlácký grunt (č.p. 70)
212 Witek Dulansky, Adam Fleischer 1710
215 Andres Dulansky 1715
219 Jan Micksch 1742 (půlsedlácký grunt)
221 Andres Dulansky 1747
224 Lorentz Micksch 1753
229

Sedlácký grunt (č.p. 2)
231 Petter Brož 1709
232 Mathes Bross (Brož) 1714
236 Thomas Brosch 1739
241

Sedlácký grunt (č.p. 3)
242 Georg Kržmařz 1709
246 Martin Krtžmařz 1721
249 Lorentz Kiržmařz 1750
255 Valentin Blaheta 1776 č.p. 3
259

Sedlácký grunt (č.p. 4)
261 Fridrich Bayer 1709
262 Martin Dulansky 1719
268 Michael Suckup 1763
272 Augustin Kiržmarž 1770
282

Sedlácký grunt (č.p. 5)
283 Luckass Waniura, Jackob (Kuba) Waniura 1713
287 Martin Barnardt 1720
291 Joseph Barnardt 1746
293 Philipp Brussman 1749 jako Ruinirt und verwüsten Bauerguth
298 Frantz Kirmarž 1762
306

č.p.21
309 Kasper (Kaspar) Dulansky 1709, Thomas Kauckol pod Skalkú 1709
314 Andres Kaukol 1736 (chalupu) (jabloň, hrušeň a švestky)
317 Georg Falheüer domkář 1777
318

Garten č.p. 22
321 Wentzel Wolff 1709
322 Joseph Wilcžek 1726
325 Augustin Kržmarz 1747 (krásně čitelné)
329 Mathes Brosch 1763
331 Thomas Steffka 1774
ostatní za abecedním rejstříkem

Garten č.p. 23
333 Georg Brussman 1709
335 Wentzel Beyer 1733
340 Martin Beyer 1772
342

(domkář č.p. 24)
344 Vitek Kaukol 1709
345 Jan Kuntz 1715
346 Thoma Kauckol 1716 (chalup)
348 Walentin Haykenwalder 1744 (Hütte)(zmiňuje se postižený syn Thoma Kauckola)
350 Thomas Sockol 1763
353

č.p. 26
355 Phillipp Brussman 1709
357 Thomass Brussman 1739 (chalupu)
359 Walentin Wanjura 1772 (popsány roboty)
361

č.p. 55
364 Wentzel Sokol, Lorentz Sokol 1713 (Heisel)
367 Wentzel Sockol 1743 (Hütte)
370 Peter Sokol 1772
376

Domkář
378 Martin Bacž 1709, Andres Wanjúra 1725
381 Thomas Wanjura 1763
385

Domkář č.p 73
387 Matuss Dulansky 1709, Mathes Dulansky 1729
390 Jann Dulansky 1763
391 Simon Sukupp 1778
392

Domkář
394 Jan Bielik, Wentzel Bielik 1713
397 Lorentz Heynick 1733
399 Jacob Kuntz 1736
403 Fabian Heinick 1767
405

Domkář
406 Martin Sokol 1709
407 Jackub Wülisch (Willish) 1720
409 Augustin Schündler 1727
412 Anton Schindler 1756
415

Domkář č.p. 60
418 Matuss Dulansky, Paul Wolni 1709
419 Lorentz Wollny 1724
422 Mathes Brosch 1741
423 Augustin Kuckol 1746
426 Bernard Kuckol 1774
430

Chalupa č.p 37
432 Georg Suckup 1709
433 Frantz Kürtzmarž 1730
434 Joseph Kiržmarž 1753
435 Augustin Brussman 1754
442 Franz Rotter domkář 1779
443

Hütte č.p. 50
445 Martin Srubek(přeškrtnuto), Anton Brussmann 1718
448 Mathes Brussman 1767
454 Mathes Dulansky 1776
455

Heisel
458 Jan Jurecžka 1709
459 Paul Dulansky 1717
462 Jan Brosch 1746
464

466 Pawel Wolni

zahrada (č.p. 18)
468 Matuss Haynik 1709, Georg (Júra) Suckup 1713
472 Jan Suckup 1740
475 Augustin Kuckol 1745
478 Anton Wanjura 1755
537 (Nikolas Parak), Anton Wanjura 1757, Fabian Hon 1764
542

545 Jacob Kalussa Testament
549

chalupa
480 Wawra Waniura, Jan Wannura 1730
481 Peter Böhm 1744
484 Lorentz Brussman 1763
486

chalupa
488 Georg Dulansky 1709
489 Frantz Sokol 1718
491 Frantz Sockol 1749
492

chalupa č.p. 40
494 Thoma Kaukol 1709
496 Andres Kaukol 1730
498 Caspar Kauckol 1740
502 Andres Kukol 1772
506

chalupa č.p. 75
507 Georg (Jura) Brussman 1709
508 Jackob Wanura 1720
510 Greger Wollny 1732
514 Anton Kloss 1763
515 Thomas Brussmann
516

chalupa
519 Georg Jureczka 1709
520 Martin Jureczka 1734
522 Joseph Seydler 1749
525 Lorentz Gebauer 1763
529

chalupa
530 Pawel Parakh 1709, Bartoss Parack 1720
533 Joseph Parack 1763
534

chalupa č.p. 56
551 Jura Dulansky, Thomas Dulansky 1735
552 Simon Wanjura 1772
556

Hütte č.p. ?35
559 Simon Waniura 1709, Jackob Wanjura 1721
561 Wentzel Miczulek (Miczulka) 1755
563 Lorenz Bucžekh 1772
565

Heisel č.p. 32
567 Andres Budig, Paul Willish 1717
569 Augustin Schindler 1745
571 Thomas Starsisky (Strarzitzky) 1775
573

chalupa č.p. 30
575 Greger Brussman, Lucass Brusman 1707
577 Jackob Brussman 1718
579 Jann Schindler 1736
583 Georg Schindler 1779
584

Häusel č.p. 28
587 Martin Dulansky 1711
590 Fabian Brussman 1744 + zahrada pod mlnářovou zahradou vedle potoka podél panského hruškového sadu
592 Frantz Dulansky 1753
595 Bernard Dulansky 1777
597

chalupa
599 Simon Schindler 1709
601 Georg Schindler 1736
603 Jann Schindler 1764
606

chalupa č.p. 33
609 Casper Krcžmarž, Symon Bacz (Batsch) 1713
611 Jann Kauckol Untern Waldt 1720
613 Joseph Wanjura 1753
616 Georg Wanjura 1779
617

chalupa č.p. 29
619 Wentzel Brussman, Georg Brussman 1732
621 Jacob Brussman 1763
622 florian Dulansky 1777

chalupa
625 Jackob Williss, Wentzel Kauckol 1720
626 Frantz Brussman 1730
628 Jann Brussman 1753
630

chalupa č.p. 36
633 Vitek Brussman, Frantz Brussman 1722
635 Frantz Brussman 1753
637 Andreas Brussman 1779
638

hütte
641 Georg Kauckol 1717 (staví?)
642 Joseph Drahosch 1740
644

č.p. 54
647 Pawel Parack auf de neuen Haysl, Andres Brussman 1717
648 Caspar Wilczek 1738
650 Walentin Brussman 1749
652 Joann Brussman 1779
653

č.p. 20
655 Wentzel Kuckol 1711
656 Petter Suckup 1717
658 Lorentz Drahosch 1746
661 Lorenz Drahosch 1777

chalupa č.p. 67
663 Bartoss Dulansky 1717
664 Wentzel David 1727
667 Paul Ludwik 1777
668

chalupa
671 Paul Dulansky 1718 (po Nickolaus Kauckol)
673

chalupa
674 Jan Parack 1720 (po Jann Kauckol)
675 Georg Kauckol 1736
677 Fabian Dressler 1753
680

půlsedlácký grunt
683 Michel Böhm 1718 (po Georg Drahoss)
685 Joseph Böhm 1750 (výminek u mlýna)
687

Mlýn dvouchodý (č.p. 71)
689 Johan Böhm, Michel Böhm 1707
695 Joseph Böhm 1750
700

701 Greger Böhm 1714 (staví si?)
702 BWB in Luckh
703

706-718 Rejstřík
717 záznamy Thomas Stefka
719-737 Rejstřík

Poznámka: ve starých textech se často zaměňovala některá písmena – např. B/P Barak/Parak, Bauer/Pauer
č.p. v závorce vychází z jiného zdroje (urbář), bez závorky přímo z této knihy

Zdroje: Zemský archiv Opava, Velkostatek Pustějov, inv. č. 293, sig. A26-9

Zpracováno k 29. 11. 2014 [737/737]

Pozemková kniha – Hlavní kniha pro Lukavec (1746) – 1804-1881

V této knize je možno nalézt řadu záznamů týkajících se nemovitostí v Lukavci. Jsou vedeny postupně podle čísel popisných. Pro zajímavost uvedeme přehled vedených vlastníků:

Č.p. Jméno

1   neuvedeno (v rejstříku vedeno jako vlastnictví není zřejmé)

2   Brosch Georg, sedlák, 1781
2   Hainik Philipp, sedlák, 1800
2   Heinik Jakob, sedlák, 1841 [133]
2   Heinik Franz, -, 1872 [133]
2   Werber Anton, mlynář č. 98 Děrné, 1864 [156]

3   Blahetta Walentin, sedlák, 1776
3   Krczmarz Simon, sedlák, 1799
3   Ohnheiser Peter (tužkou, Franz přeškrtnut), sedlák, 1833 [106]
3   Ohnheiser Leopold, -, 1862 a 1874  [106]

4   Kirczmarz Augustin, sedlák, 1770
4   Krczmarz Anton, sedlák, 1803
4   Preisner Anton, sedlák, 1825 [99]
4   Preisner Johann, -, 1861 [99]
4   Preisner Anton, sedlák, 1875 [99]
4   jiné záznamy [155]

5   Schenk Michel, sedlák, 1790
5   Schenk Anton, sedlák, 1837
5   Schenk Anton, -, 1866 [147]

6   Pawlik Simon, domkář, 1764
6   Pawlik Franz, -, 1808
6   Pawlik Ferdinand, -, 1877
6   Pawlik Johann, domkář, 1841 [111]

7   Gebauer Martin, sedlák, 1792
7   Gebauer Georg, sedlák, 1829

8   Miksch Wenzl, domkář, 1779
8   Maiwald Jakob, domkář, 1812
8   Sokoll Georg, domkář, 1835 [128]
8   Sokoll Mathias, -, 1873 [128]
8   Sokoll Mathias, -, 1873 [128]
8   Sokoll Mathias, -, 1880 [128]
8   jiné záznamy [179]

9   Dulansky Jakob, domkář, 1795
9   Dulansky Jakob, domkář, 1833

10 Dulansky Mathes, sedlák, 1746
10 Dulansky Augustin, sedlák, 1802
10 Dulansky Franz, sedlák, 1818
10 jiné záznamy [111; 118, 156, 163, 166, 168]
10 Dulansky Anton, -, 1854 [169]
10 jiné záznamy [179, 186, 189, 194, 196, 198]
10 Gebauer Florentine, -, 1876 [199]

11 Kirczmarz Johann, sedlák, 1796
11 Hainik Karl, sedlák, 1840
11 jiné záznamy [155]

12 Dulansky Simon, sedlák, 1767
12 Dulanski Karl, -, 1805
12 Beinhauer Ignatz, sedlák, 1818 [95]
12 Beinhauer Anton, sedlák, 1829 [95]
12 Gsonek Libor, sedlák, 1843 [95]
12 Beinhauer Anton a Theresie, sedlák, 1848 [140]
12 jiné záznamy [176, 178, 195]
12 Beinhauer Theresia, provdaná Domes, 1863 [201]
12 Domes Anton, -, 1864 [201]
12 Wolf Franz a Theresia, -, 1865 [202]
12 Kloss Anton, -, 1872 [202]
12 jiné záznamy [208]

13 Seydler Franz, sedlák, 1796
13 Seidler Franz, sedlák, 1830
13 Seidler Josef, -, 1856 [181]

14 Dulansky Joseph, sedlák, 1789
14 Dulansky Jacob, -, 1808
14 jiné záznamy [136]
14 Dulanski Jakob, sedlák, [144]
14 Dulanski Franz, sedlák, 1850 [144]
14 jiné záznamy [152, 172, 173]
14 Wrbik Franz, -, 1870 [173]
14 jiné záznamy [174, 179, 180, 188, 191, 200]

15 Obec Lukavec, obecní dům, 1842 [114]
Záznam přeškrtán (v rejstříku vedeno jako vlastnictví není zřejmé)
15 Obec Lukavec, -, 1858 [193]
15 Obec Lukavec, -, 1860 [194]

16 Gebauer Lorenz, domkář, 1763
16 Gebauer Andreas, domkář, 1802
16 Gebauer Franz, domkář, 1841 [112]
16 Gebauer Franz, -, 1867 [112]
16 Gebauer Franz a Seidler Theresia, -, 1879 [112]

17 Sokoll Johann, sedlák, 1786
17 Sokoll Johann, sedlák, 1816
17 Uwira Johann, sedlák, 1835 [102]
17 jiné záznamy [137, 141, 151, 153]
17 Preissner Anton, -, 1863 [199]

18 Sokoll Paul, zahradník, 1786
18 Socoll Andreas, zahradník, 1812
18 Sokoll Ignatz, zahradník, 1848 [138]
18 Ohnheiser Leopold a Magdalena, -, 1874 [138]

19 Kaluža Thomas, domkář, 1777
19 Kaluza Franz, -, 1824
19 Kaluscha Anton, -, 1872
19 Kaluscha Martin, domkář, 1838 [122]

20 Drahosch Lorenz, domkář, 1777
20 Drahosch Martin, domkář, 1826
20 Brosch Anton, domkář, 1827 [120]
20 Brosch Franz, -, 1862 [120]

21 Faylhauer Georg, domkář, 1777
21 Feilhauer Georg, domkář, 1804
21 Feilhauer Karl, domkář, 1840
21 Feilhauer Karl, -, 1863 [164]
21 Feilhauer Franz a Theresia, -, 1872 [164]
21 Feilhauer Theresia, -, 1881 [164]
21 jiné záznamy [168]

22 Stefka Thomas, zahradník, 1774
22 Stefka Josef, -, 1852
22 Stefka Josef, -, 1856 [183]
22 Stefka Josef, -, 1864 [183]
22 Stefka Johann, -, 1875 [184]

23 Bayer Martin, zahradník, 1772
23 Bayer Thomas, -, 1809
23 Baier Thomas, zahradník, 1841

24 Pawlik Anton, domkář, 1794
24 Pawlik Lorenz, domkář, 1826
24 Pawlik Anton, -, 1855 [175]

25 Stefka Symon, domkář, 1790
25 Blahetta Thomas, -, 1804
25 Blahetta Johanna, -, 1835
25 Heinik Franz, domkář, 1843 [119]
25 Heinik Ferdinand, -, 1862 [119]
25 Heinik Jakob a Mariana, -, 1878 [119]
25 jiné záznamy [171]

26 Wanjura Walentin, domkář, 1772
26 Wanjura Johann, domkář, 1799
26 Wanjura Valentin, domkář, 1845 [135]
26 Ohnhäuser Johann, -, 1870 [135]

27 Sokoll Wiktorin, domkář, 1792
27 Sokoll Valentin, -, 1855
27 Blahetta Johann a Theresia, -, 1856

28 Dulansky Bernard, domkář, 1777
28 Dulansky Thomas, domkář, 1812
28 Dulansky Lorenz, domkář, 1842 [118]

29 Dulansky Florian, domkář, 1777

29 Dulanska Franziska, Barbara, Apolonia a Anton Seidler, -, 1854
29 Dulansky Hedwig, -, 1880

30 Schindler Georg, domkář, 1779
30 Schindler Peter, -, 1820
30 Schindler Peter, -, 1857 [185]
30 Schindler Anton, -, 1857 [185]
30 Schindler Anton jun. a Franziska roz. Brosch, -, 1880 [185]
30? jiné záznamy [186]

31 Friedel Martin, domkář, 1789
31 Krčzmarz Joseph, domkář, 1798
31 Krčzmařz Johann, domkář, 1841 [115]
31 Krčzmařz Johanna, domkářka, 1843 [115]
31 Wladařz Josef, -, 1880 [115]

32 Staržikowsky Thomas, domkář, 1775
32 Staržitzky Georg, domkář, 1802
32 Staržitzky Karl, domkář, 1838 [116]
32 Staržitzky Franz, -, 1857 [116]
33 jiné záznamy [165, 166]

33 Krczmařz Georg, domkář, 1783
33 Pawlik Franz, domkář, 1799
33 Schindler Franz, -, 1810 [93]
33 Schindler Franz, domkář, 1841 [93]
33 Schindler Franz, -, 1863 [93]
33 jiné záznamy [153]

34 Schindler Johann, domkář, 1764
34 Schindler Andreas, domkář, 1800
34 Brosch Joseph, -, 1818
34 Brosch Joseph, -, 1864, 1879 [203]
34 Dulansky Vinzenz a Magdalena, -, 1879 [204]

35 Werner Simon, domkář, 1786
35 Werner Lorenz, domkář, 1847
35 Werner Josef, -, 1865 [158]

36 Brussmann Andreas, domkář, 1779
36 Gebauer Franz, domkář, 1799
36 Gebauer Josef, domkář, 1834 [124]
36 Gebauer Josef, domkář, 1834 [124]
36 Gebauer Josef, domkář, 1857 [124]

37 Brosch Wenzl, domkář, 1792
37 Brosch Wenzl, domkář, 1829
37 Wolny Franz a Wladarz Marianna, -, 1865

38 Wladařz Mathes, domkář, 1796
38 Wladařz Johann, domkář, 1832
38 Wladařz Anton, -, 1853 [161]

39 Parak Joseph, domkář, 1763
39 Böhm Georg, domkář, 1798
39 Böhm Karl, domkář, 1824 [98]
39 Böhm Franz, -, 1861 [98]

40 Kukoll Mathes, domkář, 1795
40 Kukoll Jakob, domkář, 1804
40 Kirtschmařz Franz, domkář, 1816
40 Kitrschmarz Franz, domkář, 1816 [92]
40 Brosch Anton, domkář, 1826 [107]
40 Brosch Franz, -, 1875 [107]

41 Wranna Andreas, domkář, 1790
41 Wrana Mathes, domkář, 1826
41 Wrana Theresia, domkář, 1832 [104]
41 Stefka Franz, domkář, 1849 [104]
41 Stefka Alexandr a Seidler Antonie, -, 1873 [104]

42 Dulansky Fabian, domkář, 1762
42 John Johann, -, 1804
42 John Mathias, domkář, 1834 [123]
42 John Franz, -, 1873 [123]
42 John Magdalena, -, 1880 [123]

43 Wilczek Lorenz, domkář, 1779
43 Wlčzek Johann, domkář, 1804
43 Wlczek Valentin, domkář, 1835 [121]

44 Wanjura Anton, domkář, 1783
44 Seelig Anton, domkář, 1812
44 Selig Franz, -, 1854 [167]

45 Kirczmarz Anton, domkář, 1791
45 Brosch Johann, domkář, 1849
45 Brosch Johann, jun., domkář, 1849 [139]
45 Brosch Johann, -, 1858 [139, 192]
45 Brosch Marianna, -, 1871 [192]

46 Seidler Jakob, domkář, 1778
46 Seidler Bernard, domkář, 1828
46 Wrana Johann, domkář, 1832 [126]
46 Wrana Johann, -, 1852 [126]
46 Brosch Johann, -, 1870 [126]
46 Ohnheiser Anton, -, 1871 [157]
46 Ohnheiser Franziska, -, 1876 [157]
46 Srubek Leopold, -, 1877 [157]

47 Sokoll Mathes, domkář, 1772
47 Sokoll Georg, -, 1798
47 Sokoll Johann, -, 1867 [122]
47 Sokoll Georg, domkář, 1828 [125]
47 Sokoll Georg, -, 1862 [125]
47 Sokoll Johann, -, 1862 [125]

48 Dawidt Walentin, domkář, 1786
48 Dawid Thomas, domkář, 1838
48 Brosch Josef, -, 1858 [189]
48 Miksch Josef a Marianna roz, Brosch, -, 1880 [189]

49 Heynik Bartel, domkář, 1772
49 Hainik Thomas, domkář, 1800
49 Heinik Franz, domkář, 1835
49 Brossmann Peter a Mariana, -, 1860 [196]

50 Dulansky Mathes, domkář, 1776
50 Wanjura Johann, -, 1854
50 Dawid Thomas, -, 1855 [177]
50 Dawid Franz, -, 1865 [177]
50 David Theresia roz. Schindler, -, 1882 [177]

51 Seydler Johann, domkář, 1782
51 Seidler Anton, -, 1860
51 Seidler Josef, -, 1866

52 neuvedeno

53 Schindler Mathes, -, 1763
53 Wolni Franz, -, 1808
53 Gebauer Anton, -, 1870
53 Wolny Valentin, domkář, 1834 [110]
53 Wolny Valentin, -, 1858 [110]

54 Brussmann Johann, domkář, 1779
54 Kaluscha Jakob, -, 1835
54 Kaluscha Johann, -, 1850

55 Sokoll Peter, domkář, 1772
55 Sokoll Joseph, domkář, 1799
55 Sokoll Wenzel, -, 1834

56 Dulansky Symon, domkář, 1781
56 Dulanski Katharina, vdova, 1791
56 Dulansky Franz, domkář, 1801
56 Dullansky Johann, domkář, 1828 [103]
56 Dullansky Wenzl a Mathias, -, 1870 [103]

57 Stefka Franz, sedlák, 1790
57 Štefka Johann, -, 1819
57 Brossmann Joseph, (sedlák), 1836 [127]
57 Stefka Franz, -, 1857 [127]
57 Stefka Anton, -, 1874 [127]

58 Haynik Johann, sedlák, 1788
58 Hainik Anton, sedlák, 1830
58 Hainik Josefa, -, 1864 [207]

59 Brosch Jakob, sedlák, 1791
59 Brosch Franz, -, 1819?
59 Brosch Franz, sedlák, 1844 [134]
59 Brosch Marianna provdaná Schenk, -, 1873 [134]
59 jiné záznamy [171]

60 Kukoll Bernard, domkář, 1774
60 Gebauer Franz, domkář, 1801
60 Brossmann Joseph, domkář, 1844 [130]
60 Preisner Anton, -, 1865 [130]

61 Schindler Johann, sedlák, 1770
61 Brosch Johann, sedlák, 1803
61 Brosch Franz, sedlák, 1822 [97]
61 Brosch Joseph, -, 1861 [97]
61 jiné záznamy [197, 198]

62 Beinhauer Ignatz, dědičný fojt, 1793
62 Beinhauer Anton, dědičný fojt, 1829
62 jiné záznamy [131]
62 Beinhauer Anton, dědičný fojt, [145]
62 Beinhauer Theresia, provdaná Domes, 1863 [145]
62 Domes Anton, -, 1864 [145]
62 Wolf Franz a Theresia, -, 1865 [146]
62 Kloss Anton, -, 1872 [146]
62 jiné záznamy [170, 182, 205]
62 Rzimann Johann a Theresia, -, 1874 [206]
62 jiné záznamy [209-211]

63 neuvedeno (v rejstříku vedeno jako vlastnictví není zřejmé)

64 Seidl Johann, dominikální domkář, 1798
64 Brosch Mathes, -, 1821
64 další záznamy [92]
64 Brosch Josef, -, 1852 [149]
64 další záznamy [150]

65 Kukoll Mathes, domkář, 1763
65 Kukoll Elisabeth, vdova, 1797
65 Kukoll Franz, domkář, 1798
65 Waczlawik Ignatz, domkář, 1825 [101]
65 Linnert Jakob, domkář, 1835 [101]
65 Linnert Jakob, -, 1854 [101]
65 Linnert Jakob, -, 1854 [163]

66 Schänk Andreas, domkář, 1798
66 Schenk Georg, domkář, 1817
66 Schenk Joseph, domkář, 1844
66 Schenk Josef, -, 1857 [190]
66 Schenk Josef, -, 1878 [190]
66 Schenk Elisabeth roz. Zeisberger, -, 1880 [190]

67 Brussmann Lorenz, domkář, 1787
67 Brossmann Bartolomeus, domkář, 1818
67 Sokoll Ignaz, -, 1879
67 Brossmann Franz, domkář, 1840 [117]
67 Brossmann Magdalena, -, 1851 [117]
67 Brossmann Franz, -, 1871 [117]
67 Bergold Anna, -, 1871 [117]

68 Barwik Lorenz, domkář, 1788
68 Schindler Johann, -, 1829
68 jiné záznamy [114]
68 Schindler Titus, -, 1852 [159]
68 Liener Apolonia, -, 1865 [160]
68? Dulansky Vinzenz, -, 1880 [203]

69 Schindler Karl, větrný mlynář, 1787
69 Schindler Karl, větrný mlynář, 1839
69 Schindler Mathias, větrný mlynář, 1843 [129]
69 Schindler Franz a Magdalena, -, 1871 [129]
69 jiné záznamy [154]

70 Miksch Lorenz, sedlák, 1753
70 Miksch Mathes, sedlák, 1800
70 Miksch Ignatz, -, 1811 [94]
70 Miksch Mathaus, sedlák, 1849 [94]
70 Miksch Matthaus, sedlák, 1856 [142]
70 Miksch Franz, -, 1877 [142]
70 Pater Theresia, -, 1879 [142]

71 Böhm Anton, mlynář a půlsedlák, 1790
71 Böhm Vinzenz, mlynář a půlsedlák, 1814
71 Pater Georg, -, 1828 [100]
71 Pater Andreas, mlynář a půlsedlák, 1829 [100]
71 Pater Andreas jun., mlynář a půlsedlák, 1846 [100]
71 Pater Georg, -, 1828 [100]
71 jiné záznamy [137]

72 Brussman Lorenz, domkář, 1763
72 Brusmann Bernard, domkář, 1798

73 Sukupp Symon, domkář, 1778
73 Sukupp Mathes, domkář, 1845
73 Sukupp Johanna, -, 1872 [107]

74 Brosch Symon, domkář, 1781
74 Brosch Franz, domkář, 1812
74 Brosch Marianna, domkářka, 1818 [96]
74 Sukupp Mathes, domkář, 1818 [96]
74 Brosch Joseph, domkář, 1844 [131]
74 Brosch Josef, -, 1863 [131]

75 Brussmann Thomas, domkář, 1779

76 Suczkupp Franz, domkář, 1772
76 Feilhauer Jakob, domkář, 1818
76 Schaldrich Franz, domkář, 1839 [109]
76 Schaldrich Vinzenz, -, 1871 [109]
76 Beyer Franz a Theresia, -, 1874 [109]

77 Gebauer Joseph, domkář, 1795
77 Gebauer Joseph, -, 1828
77 Sokoll Wenzel, domkář, 1830 [105]
77 Kloss Mathes, domkář, 1837 [105]
77 Tengler Florentine, -, 1871 [105]
77 Kloss Mathes, -, 1872 [105]
77 Balhar Florentine, -, 1873 a 1881 [105]

78 Brosch Anton, domkář, 1796
78 Brosch Bernard, domkář, 1828
78 Brosch Magdalena, domkářka, 1849 [143]
78 Brosch Magdalena, provdána Brosch, -, 1866 [143]

79 Sokoll Franz, domkář, 1800?
79 Sokoll Johann, -, 1842
79 Sokoll Johann, -, 1857
79 jiné záznamy [187]
79 Sokoll Marianna, -, 1871 [204]

80 Friedl Martin, domkář, 1800
80 Friedel Joseph, -, 1827
80 Steffka Anton, domkář, 1847

81 Steffka Joseph, domkář, 1800
81 Šteffka Beata, domkářka, 1831
81 Sokoll Johann, domkář, 1844
81 Sokoll Johann junior, -, 1870

82 Brossmann Georg, domkář, 1800
82 Brossmann Jakob, -, 1821
82 Hulla Johann, -, 1829
82 Brossmann Johann, -, 1854
82 Sokoll Jakob, -, 1854
82 Sokoll Jakob, -, 1862 [148]
82 Sokoll Jakob, -, 1867 [148]

83 neuvedeno (v rejstříku vedeno jako vlastnictví není zřejmé)

84 Drechsler Franz, domkář, 1828 [108]
84 Drechsler Franz, -, 1862 [108]

85 Steffka Joseph, domkář, 1828 [132]
85 Steffka Johann, domkář, 1848 [132]
85 Sokoll Anton, domkář, 1828 [132]

86 Wladařz Franz, domkář, 1833 [113]
86 Pawlik Joseph, domkář, 1847 [113]
86 Pawlik Franz a Marianna, domkáři, 1850 [113]
86 Pawlik Marianna, -, 1881 [113]
86 Pawlik Franz, -, 1865 [162]

 

Zdroj: ZAO Opava, Pozemkové knihy, Velkostatek Pustějov,       inv. č. 295 • sig. A 26-42

Zpracováno k 13. 11. 2014 [211/211]

Historie: Nová zmínka o Lukavci – listina z roku 1503

Díky postupné digitalizaci archiválií jsme se dozvěděli o nové zmínce o Lukavci. V Archivu města Olomouc je uložena česky psaná listina, kterou vydal Jan z Lukavce a na Slavkově roku 10. ledna 1503.

Janů psaných z Lukavce bylo pravděpodobně více, spolu s přízviskem na Slavkově se ale poprvé zmiňuje roku 1496. Doteď poslední zmínkou byla listina z roku 1502. Nově tedy víme, že tento Jan, snad syn Markéty z Lukavce, která mu Lukavec dala jako své věno a který jej v zápětí jako věno dal své manželce Markétě z Dobroslavic roku 1464, žil ještě roku 1503. Tedy rok před tím, než Lukavec jeho žena předala své dceři Kateřině Chlebičovské.

Listinu se pokusíme prostudovat a zjistit, zda neobsahuje jiné další poznámky o historii Lukavce.

(Zdroj: SOkA Olomouc, AMO, M 1-1, I.č. 399, P.č. 465)

Pozemková kniha – Hlavní kniha pro obce Bílovec, Lukavec, Děrné, Petrovice, Kostelec, Labuť 1801-1849

Tato pozemková kniha, jejíž původní název je: Dominikalgrundbuch über gesammte emphiteutisch Gründe, uvádí soupis vlastníků pozemků včetně rozlohy a typu k jednotlivým číslům popisným. Tato kniha byla vedena pro několik vesnic Pustějovského panství úřadem v Lukavci.

Obsah:

Bílov [4-60]
Lukavec [61-112]
6 Pawlik Simon, Pawlik Franz, Pawlik Johann
8 Müksch Wenzel, Maiwald Jakob
9 Kukol Jakob, Dulansky Jakob
14 Dulansky Joseph, Dulansky Jacob
16 Gebauer Lorenz, Gebauer Andreas, Gebauer Franz
19 Kaluža Thomas, Kaluza Franz, Kaluscha Martin
20 Drahosch Lorenz, Drahosch Martin, Brosch Anton
21 Feilhauer Georg, Feilhauer Georg
22 Stefka Thomas
26 Wanjura Valentin, Wanjura Johann, Wanjura Valentin
28 Dulansky Bernard, Dullansky Thomas, Dulansky Lorenz
29 Dullanski Florian
30 Schindler Georg, Schindler Peter
31 Brussmann Johann, Krcžmarž Joseph, Krcžmarž Johann, Krcžmarž Johanna
32 Thomas Starzickische Wittib, Staržitzky Georg, Staržitzki Karl
33 Krcžmarž Georg, Pawlik Franz, Schindler Franz, Schindler Franz
34 Schindler Johan, Schindler Andreas, Brosch Joseph
36 Brussmann Andreas, Gebauer Franz, Gebauer Joseph
35 Werner Simon, Werner Lorenz
37 Rotter Franz, Brosch Wenzl
38 Schindler Anton, Wladarz Mates, Wladarz Johann
39 Barak Joseph, Böhm Georg, Böhm Karl
40 Kukol Andreas, Kukol Mates, Kukoll Jakob, Krczmarsch Franz, Brohs Anton
41 Haynik Fabian, Wrana Andreas, Wrana Mathes, Wrana Theresia, Stefka Franz
42 Dulansky Jakob Fabian, John Johann, John Mathias
43 Wilcžek Lorenz, Wlczeck Johann, Wlcžek Valentin
44 Wanjura Anton, Seelig Anton
45 Krcžmarž Anton, Brosch Johann, Brosch Johann jun.
46 Saidler Jakob, Seidler Bernard, Wrana Johann
47 Mates Sokollsche Witib, Sokoll Georg, Sokoll Georg
49 Hainik Bartel, Hainik Thomas, Heinik Franz
50 Dulanski Mathes
51 Saidler Johann
52 Sokoll Bernard
53 Mathes Schindlersche Wittib, Wolni Franz
54 Brussmann Johann
55 Sokoll Peter, Sokol Joseph, Sokoll Wenzl
56 Simon Dulanskische Wittib, Dulansky Franz, Dullansky Johann
60 Kukol Bernard, Gebauer Franz, Brossmann Joseph
64 Seidel Johann, Brosch Mathes
65 Kukol Mathes, Kukol Franz, Watzlawik Ignatz, Linnert Jakob
66 Hortel Georg, Schänk Andreas, Schenk Georg, Schenk Joseph
67 Brussmann Lorenz, Brossmann Bartholomeus, Brossmann Franz
68 Barwik Lorenz, Schindler Johann
72 Brussmann Lorenz, Brussmann Bernard
73 Simon Sukuppsche Wittib, Sukupp Mathes
75 Brussmann Tobias
76 Sukupp Franz, Feilhauer Jacob, Schaldrich Franz
78 Brosch Andreas Anton, Brosch Bernard, Brosch Magdalena
79 Sokoll Franz, Sokoll Johann
69 Schindler Karl vět. mlynář, Schindler Karl, Schindler Mathias
63 Seidel Anton, Scholtz Joseph hajný (1799)

Děrné [113-136]

Pustějov [137]

Kostelec [233-260]

Labuť [261-281]

Zdroj: ZAO Opava, Pozemkové knihy, Velkostatek Pustějov, inv. č. 271 • sig. A 26-37

Zpracováno k 13. 11. 2014 [281/281]