Archiv autora: aia.2eoa

Výsledky dotazníkového průzkumu pro využití budovy č. p. 86 v Lukavci

Děkujeme všem občanům, kteří věnovali čas na odpovídání otázek týkajících se budoucího využití budovy č. p. 86 v Lukavci. Lidé měli možnost dotazník vyplnit elektronicky na webových stránkách Lukavce nebo na vytištěném formuláři, který odevzdávali do uzavřené schránky v místním obchodě se smíšeným zbožím u paní Hegerové. Dotazníkové šetření probíhalo v březnu a dubnu 2020.

Dotazníkové akce se zúčastnilo celkem 73 občanů z toho 42,5 % žen a 57,5 % mužů. Jsme rádi, že se dotazníkového průzkumu nezúčastnili jen trvale bydlící občané (76,7 %), ale i lidé s bydlištěm mimo Lukavec, kterým není život v Lukavci lhostejný. Odpovídali lidé ve věku starší 16 let. Nejvíce hlasovali lidé věkové kategorie 26 – 35 let (30,1 %).

Pro zachování knihovny hlasovalo 65,8 % a pro zachování mandlu hlasovalo pouze 27,4 %. Zájem o přebudování 2 místností pro zřízení dětské skupiny pro děti ve věku 2 – 5 let projevilo zájem 84,5 % dotazovaných.

Lidé měli možnost podělit se se svými vlastními návrhy na využití této budovy. Jmenujme např. klub důchodců, klub pro děti a maminky, skautská klubovna, využití i pro jiné spolky, celková přestavba na mateřskou školku, byty, internetová kavárna, pedikúra, zájmové kroužky pro děti, holič, kosmetika, společenská místnost s kuchyňkou pro veřejnost.

Dále by lidé budovu obohatili o bezbariérový přístup a bankomat.

Přilehlou předzahrádku by lidé chtěli zpestřit herními prvky pro děti a lavičkami (58,9 %). Mezi návrhy se objevilo parkoviště nebo místo pro umístění sezónní výzdoby (např. májka, vánoční strom, velikonoční strom, …)

Výsledky v grafickém vyobrazení

Lukavec: Noc kostelů 2020

Děkujeme Jendovi za poskytnutí videí, která se promítala na Noci kostelů v Lukavci:

Sakrální stavby okolí Lukavce

Obsah stránky není k dispozici.
Prosím, klikněte na "Souhlasím".

Historické snímky

Obsah stránky není k dispozici.
Prosím, klikněte na "Souhlasím".

Opravy kostela v Lukavci

Obsah stránky není k dispozici.
Prosím, klikněte na "Souhlasím".

Jízda okolo osení

Obsah stránky není k dispozici.
Prosím, klikněte na "Souhlasím".

Lukavecká schola

Obsah stránky není k dispozici.
Prosím, klikněte na "Souhlasím".

Primiční mše svatá rodáka z Lukavce, Jana Davida

Obsah stránky není k dispozici.
Prosím, klikněte na "Souhlasím".

Zdroj: Jan David

Události v regionech: Velká voda v Lukavci

Dne 18. 6. 2020 se valilo bahno z Kněžího pole směrem dolů do vesnice. Bylo to v počtu již potřetí. Voda s bahnem se po přívalovém dešti poprvé valila minulý týden. Ve večerních hodinách ve středu 17. 6. 2020 se voda s bahnem přihnala znovu. Po odklizení ve čtvrtek 18. 6. 2020 se přihnal během hodiny další déšť, který vodu s bahnem opětovně nanesl zpět.

Situaci v Lukavci zachycuje reportér České televize v pořadu Události v regionech dne 18. 6. 2020 (od 0:40):

Odklízení následků po přívalových deštích
z 18. června 2020

Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz

Novojičínsko: Kostely a modlitebny budou otevřené do noci

Dvanáct kostelů a modliteben z Novojičínska je na oficiálním seznamu Noci kostelů 2020, která se uskuteční v pátek 12. června. Na většině míst je zajímavý program, otevřeno je všude vesměs od 18 hodin.

V Bravanticích budou mimo jiné koncert Karla Kotrly na varhany a akordeon, komentované prohlídky a celovečerní výstava dokumentů z věže kostela, ve Fulneku-Lukavci budou v každou celou hodinu od 18 do 20 hodin videoprojekce a komentovaná prohlídka, ve Fulneku-Vlkovicích se kromě účasti na komentované prohlídce návštěvníci mohou dozvědět něco o historii varhan a poslechnout si hru na ně.

Zdroj: https://www.farnostfulnek.cz/

V Jistebníku zahraje tubové kvarteto a další muzikanti, rovněž tam bude soutěž dětí v kreslení. V Příboře v kostele Narození Panny Marie se uskuteční přednáška Karla Kavičky –Živott a dílo sv. Jana Sarkandera, v příborské modlitebně BJB budou po celý večer tvořivé dílny pro děti.

Seznam míst: Bravantice, kostel sv. Valentina, Fulnek-Lukavec, kostel sv. Jana Křtitele a sv. Barbory, Fulnek-Vlkovice, kostel sv. Mikuláše, Hodslavice, kostel Českobratrské církve evangelické (ČCE), Jistebník, kostel sv. Petra a Pavla, Nový Jičín, sborový dům ČCE, Příbor, kostel Narození Panny Marie, Příbor, modlitebna Bratrské jednoty batistů v ČR (BJB), Rybí, kostel Povýšení sv. Kříže, Suchdol nad Odrou, kostel Nejsvětější Trojice, Štramberk, modlitebna ČCE, Štramberk-Tamovice, kostel sv. Kateřiny. 

Zdroj: https://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/novojicinsko-kostely-a-modlitebny-budou-otevrene-do-noci-20200612.html

Tradiční pochod k památníku osvobození v Lukavci


Již více než 30 let Tělocvičná jednota Sokol Lukavec pořádá v Den osvobození turistický pochod k tomuto památníku. Ten byl odhalen v r. 1967 v blízkosti propustku nedokončené železniční tratě, ve kterém se v průběhu osvobozovacích bojů skrývala část obyvatelstva Lukavce a kde bylo navázáno první spojení s Rudou armádou.

V letošním roce ze známých důvodů nebyla akce organizována oficiálně. Ale přesto jsme spoluobčany, turisty a sportovce pobídli k absolvování pochodu ve vlastní režii s rodinou a přáteli, k uctění památky padlých a připomenutí si tohoto památného dne. U pomníku se mohli účastníci zapsat do vzpomínkového archu, který zde byl k dispozici během celého víkendu.

Výbor TJ Sokol s dalšími členy prošel trasu v pátek odpoledne a využil tuto příležitost i k vyčištění části lesa od papírů, plastů a dalších odpadků.

TJ Sokol Lukavec

Zápis ze schůze OV Lukavec

konané dne: 6. 5. 2020 v 19.30 hod.

místo konání: budova parc.č.31, č.p.86 v Lukavci

Za OV Lukavec:

předsedkyně: PharmDr. Ivana Sokolová

členové: Vlastimil John, Jitka Hoschová, Ing. David Hrabálek, Roman Schenk, Jaromír Sokol

Na schůzi byly projednány tyto body programu:

1. Návrh na změny v územním plánu obce – využití pozemků Města a dalších vhodných pozemků pro výstavbu rodinných domů. Příprava pro zaslání žádosti na Město.

2. Zajištění vody na hřbitově – vodovod nebo vrt, ke kterému se Město přiklání. Dotaz na Město, zda u vrtu bude zajištěn dostatečný zdroj, který odpovídá nynější spotřebě.

3. Město opraví cestu na hřbitov (makadam, štěrk, asfaltový nástřik), místní komunikace na „Potočiska“ a ke sv.Anně (část až po rodinný dům Mrkvicových) a vyspraví označené díry a propadlá místa na komunikacích.

4. Město zajistí osázení svahu naproti školky zelení, která nebude náročná na údržbu.

5. Opravu budovy č.p.86 – anketa zatím není vyhodnocená, čeká se na její výsledek, podle kterého bude Městem zadáno projektové řešení a následná rekonstrukce budovy.

6. Multifunkční hřiště – termín výstavby vzhledem ke zrušení akce X.Setkání Lukavců je možné posunout na dřívější termín. Město projedná se zhotovitelem (dle jeho časových možností).

7. Lípa – vysázená ke 100.výročí vzniku ČR – dle odborného posouzení nebude do budoucna vadit. Kořeny nepoškodí schodiště. Bylo rozhodnuto, že zůstane na nynějším místě.

8. Město nás vyzvalo k dodání fotografií méně známých míst z okolí naší obce, které budou sloužit pro zhotovení kalendáře Města pro r.2021. Navrženo: kaple sv.Anny, sv.František, propustek na Potoku, studánky, mostky.

9. Jarní úklid – byly rozděleny jednotlivé trasy úklidu (složky, organizace, dobrovolníci).

10. Kulturní akce, které zatím nebylo možné uspořádat, by měly proběhnout do konce roku (divadlo pro děti, divadlo pro dospělé, vánoční koncert).

Zapsala: Jitka Hoschová

Historie: Meteorologická stanice v Lukavci

Před několika lety se podařilo v Lukavci zprovoznit amatérskou meteorologickou stanici. Nejde ale o první stanici tohoto druhu, kterou jsme v Lukavci měli.

Ve Zprávě o činnosti státních výzkumných ústavů v zemědělství z roku 1930 se v sekci o Činnosti meteorologické a půdoznalecké uvádí:

„Stav stanic meteorologických byl v r. 1929 zvětšen na návrh Ústavu pro zemědělskou meteorologii v Brně o 1 malou stanici v Lukavci u Fulneka, jinak zůstavá stav stanic nezměněn.“

Celkový počet stanic ve Slezsku byl tehdy 17.

Šlo o zásluhu významné osobnosti Lukavce učitele Josefa Vavrečky (viz odkaz).

Zdroj: https://books.google.cz/books?id=BORHAAAAYAAJ

TJ Sokol: Pochod k Pomníku osvobození

Vážení a milí spoluobčané, sportovci, turisté,

TJ Sokol Lukavec z důvodu nouzového stavu nepořádá každoroční pochod k Pomníku osvobození, který se konal vždy v Den osvobození 8. května.

Pokud pro vás ale tato akce byla příležitostí připomenout si konec 2. světové války, osvobození Lukavce a celé republiky, můžete si trasu pochodu projít ve své vlastní režii a uctít tento památný den sami se svou rodinou. U pomníku bude možnost podepsat se do vzpomínkového archu, který zde bude umístěn během celého víkendu 8. – 10. května.

Děkujeme za pochopení a dodržení hygienických zásad, tedy dodržování skupinek maximálně 10 osob s výjimkou členů jedné domácnosti a nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Výbor TJ Sokol Lukavec

Lukavec za časů koronaviru

Druhý březnový pátek (13. března) jsme se v Lukavci těšili na oblíbené ochotnické divadlo. Bohužel již v začátku týdne došlo k omezení návštěvnosti pod 100 osob a my sami jsme se rozhodli nepodstupovat eventuální riziko rozšíření nákazy a představení jsme
zrušili. A pak už to šlo ráz na ráz. Následovalo zrušení valné hromady TJ Sokol, soutěže o nejlepší slivovici, kterou pořádá
SDH, a pak hlavně tradičních velikonočních zvyků – jízdy kolem osení a velikonoční výstavky ručních výrobků a dílniček pro děti,
které pořádá ČČK.
Jízda kolem osení v malém měřítku nakonec odolala i koronaviru. Ale kulturní a společenské aktivity v obci naprosto ustaly. Všichni
chodíme v rouškách, v obchodě se na sebe netlačíme a vzorně dodržujeme rozestupy.

A protože roušky se staly úzkoprofilovým zbožím, přijali jsme za vděk šitými rouškami, které dodávaly do obchodu místní švadlenky.
Za dobrovolnickou aktivitu děkujeme nejen Pavle Brožové, Táni Mrkvicové, Darině Sokolové, Lidce Heiníkové, Elišce Kociánové
a Dagmar Davidové, ale také všem ostatním, které roušky ušily třeba jen svým rozvětveným rodinám.
Přímo „velkovýrobnu“ roušek rozjela Zdeňka Ohnheiserová s dcerou Adélkou. Společně ušily přes 600 roušek, které věnovaly nejen sousedům a městu Fulneku, ale také Fakultní nemocnici Ostrava. Za to jim patří mimořádně velké poděkování.

Snažili jsme se i organizovat a nabídnout pomoc seniorům s donáškou potravin a léků. Ale tady jsme úspěšní nebyli. Asi se
hodí napsat naštěstí, protože všichni mají kolem sebe blízké, kteří jim ochotně všechny potřebnosti zařídí, nebo si chtěli nezbytné
věci obstarat sami.

Nouzový stav v době psaní tohoto článku pokračuje. Ne že by nám izolace vyhovovala, ale dodržujeme nařízení vlády. Taky jsme se rozhodli zrušit X. setkání Lukavců, setkání čtyř obcí, které se mělo konat 27. června. Velmi jsme se na něj těšili a zahájili jsme již
v minulém roce přípravy, ale nevadí. Důležitější je pro nás, abychom zabránili šíření nákazy mezi naše spoluobčany!

Přejeme nám všem pevné zdraví

Osadní výbor Lukavec

Zdroj: Fulnecký zpravodaj 5/2020

Jan David: Jízda okolo osení v Lukavci 2020


O průběhu letošní Jízdy okolo osení, že vůbec nebude ji možné uskutečnit nebo jak ji udělat, jsme už mnoho dnů před Velikonocemi intenzivně přemýšleli. Byli jsme si ale jisti, že právě v této době je požehnání potřebné! Nakonec jsme se ji tedy rozhodli uskutečnit, ale jiným způsobem – přizpůsobeným podmínkám a opatřením.

Obsah stránky není k dispozici.
Prosím, klikněte na "Souhlasím".

Vyjeli jsme v 6 hodin ráno od kostela po zazvonění zvonů a rozjeli se do vesnice s písní „Vstal z mrtvých“, bylo ještě šero. Trasu jsme trošku zkrátili, ale objeli jsme poctivě celou vesnici. V druhé půlce trasy jsme tradičně zpívali píseň „Aleluja“. Bylo to jiné, protože většinou lidé ještě spali a nevěděli o tom, že takhle ráno pojedeme. Jen zřídka se někdo „objevil v okně“. Když jsme dojeli asi po necelé hodině jízdy k pomníku padlých a zpívali „Bože chválíme Tebe“, už svítilo slunce. Potom jsme šli do kostela, kde byl připraven o. Jozef, abychom mohli vyjít kolem kostela a do čtyř světových stran požehnat Nejsvětější svátostí. Na závěr požehnání jsme slavnostně s trubkou a varhanami zazpívali „Vesel se nebes Královno“ a byli šťastni, že jsme i letos mohli na koních ohlásit zmrtvýchvstání Krista a poslat požehnání do celého světa při východu slunce. Aleluja!

Za jezdce Jan David